Par trokšņa un smaku līmeni Ulbrokā un Vālodzēs

09/02/2018

2017. gada nogalē Stopiņu novada domē iedzīvotāji vērsās ar iesniegumu par to, ka novembra mēnesī Stopiņu novada Vālodzēs vakaros ir parādījusies iepriekš nebijusi skaņa, un gāzei tipiska smaka vakara un rīta stundās. Iedzīvotāji atzīmēja, ka šie traucējumi regulāri ir jūtami Gravas, Priežu, Kalmju, Ošu un Mežmalas ielās.

Stopiņu novada dome vērsās Valsts vides dienestā un Veselības inspekcijā ar lūgumu noskaidrot trokšņu un smaku izcelsmi iedzīvotāju iesniegumā minētajā apkārtnē.

29. janvārī Stopiņu novda dome saņēma Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes atbildi par pārbaudes rezultātiem. Pārvalde izskatīja un izvērtēja iesniegto informāciju un ir veikusi pārbaudes, lai pārliecinātos par minētajiem faktiem. Veicot apsekošanu Granīta ielā, Rīgā un Stopiņu novadā, kā arī tuvējā teritorijā esošajos uzņēmumos un iekārtās, tika konstatēti vairāki traucējoša trokšņa avoti. Apsekošanu laikā traucējošas smakas netika konstatētas. Veicot apsekošanas tika konstatēts, ka visspēcīgākais traucējoša trokšņa avots ir SIA “TOLMETS”, Granīta ielā 13A, Rīgā. Metāllūžņu šķirošanas un pārstrādes vietā tika konstatēts traucējošs troksnis. Pārvaldes inspektors 11.01.2018. SIA “TOLMETS uzdeva mutisku rīkojumu pārtraukt lielo metāla konstrukciju šķirošanu un griešanu vakara stundās. Pārvalde 12.01.2018. SIA “TOLMETS” pieņēma lēmumu par veicamajām rīcībām neatbilstību novēršanai. Apsekošanas laikā tika konstatēts, ka SIA “BSW Latvia”, Granīta ielā 24, Rumbulā, Stopiņu novadā, apaļkoku pārkraušanas laukumā rodas traucējošais troksnis, ko rada apaļkoku izkraušana no automašīnām un tālāka iekraušana ar frontālo iekrāvēju uz transportieri. SIA “BSW Latvia” tika uzdots veikt izkraušanas - iekraušanas tehnoloģisko iekārtu modernizāciju, lai mazinātu traucējošā trokšņa līmeni. Pārvalde ir veikusi pārbaudes nakts un vakara stundās AS “Latvenergo” TEC-2, kas varētu būt potenciālais trokšņa avots. Pārbaužu laikā netika konstatēts troksnis no AS “Latvenergo” TEC-2, kas radītu traucējumu Stopiņu novada ciematu teritorijās.

30. janvārī Stopiņu novada domē saņemta Veselības inspekcijas atbilde, kurā minēts, ka iedzīvotāju iesniegumā norādītajā teritorijā nav nekādu uzņēmumu, kas varētu radīt troksni, tikai ~2 km attālumā atrodas AS “Latvenergo” TEC-2. Veselības inspekcija 10.01.2018. ir sazinājusies ar TEC-2, uzņēmuma pārstāve ir paskaidrojusi, ka TEC-2 iekārtu darbība rada troksni, bet pēdējā laikā nav veiktas nekādas tehnoloģiskas izmaiņas. TEC-2 regulāri veic vides trokšņa monitoringu, pasūtot vides trokšna mērījumus akreditētajā laboratorijā. Tuprmāk TEC-2 vides trokšņu monitoringā iekļaus arī dzīvojamo māju adreses Vālodzēs, Stopiņu novadā.

Veselības inspekcija informē – ja turpmāk būs dzirdams traucējošs troksnis, Valsts vides dienests iedzīvotājus aicina ziņot pa tālruņiem – 67084211, 25666365, 26338800.

Stopiņu novada dome