• Sākums
 • /
 • JAUNUMI
 • /
 • Pašvaldība
 • /
 • Par izmaiņām Stopiņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbā un klientu apkalpošanā, papildināts 25.martā

Par izmaiņām Stopiņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbā un klientu apkalpošanā, papildināts 25.martā

27/03/2020

Lai nodrošinātu pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbību, ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu par Covid-19 pandēmiju un Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, sākot ar 2020.gada 16.martu ir noteiktas izmaiņas Stopiņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbā un klientu apkalpošanā.

Stopiņu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs līdz 14.aprīlim pārtrauc klientu pieņemšanu klātienē.

Stopiņu novada pašvaldības administrācija un tās struktūrvienības apmeklētāju iesniegumus pieņem mutiski (pa telefonu), elektroniski (elektroniskais pasts, www.latvija.lv, eadrese - utml.), papīra formā, kas nosūtīti, izmantojot pasta vai kurjera pakalpojumus, vai ievietojot pašvaldības izveidotajā pastkastītē – Stopiņu novada domes ēkā Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, 1.stāvs, ieejas gaitenī. Iesniegumu iesniegšana elektroniskā vidē notiek izmantojot saziņas iespējas www.latvija.lv vai ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz pašvaldības elektroniskā pasta adresi novada.dome@stopini.lv. Iesniegumi, priekšlikumi, kuri iesniegti bez droša elektroniskā paraksta tiek izskatīti vispārējā kārtībā. Nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu e-pakalpojumu izmantošanu, datoru izmantošanu, maksājumu veikšanu, kopēšanas un drukas pakalpojumus, Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbinieki organizēs pieņemšanu individuālā kārtībā un ievērojot higiēnas prasības, apmeklētājiem būs jāaizpilda apliecinājuma forma. Par pakalpojuma izmantošanu būs iepriekš jāvienojas, zvanot uz tālruņa numuru: 67910518, 66954851; elektroniskā pasta adrese: novada.dome@stopini.lv; VPVKAC darbinieks Ilze Ruska, Ingrīda Apsīte.

Uzziniet KĀ SAŅEMT PAKALPOJUMUS ATTĀLINĀTI

Domes sēdes lēmumi tiks izsūtīti ar pasta starpniecību, vai izmantojot elektroniskā pasta adreses, ievērojot personu datu aizsardzības nosacījumus.

Kurjeru pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī situācijās, kad klientam nav iespēju sazināties telefoniski, Stopiņu novada domes ēkas 1.stāva ieejas gaitenī ir izvietota zvana poga darbinieka izsaukšanai.

Saziņai un konsultācijām ar Stopiņu novada pašvaldību, lūdzam zvanīt pa tālruni 67910518, 66954851.

STOPIŅU NOVADA DOME no 16. marta līdz 14. aprīlim APMEKLĒTĀJIEM SLĒGTA.

Aicinām izmantot attālinātos E-pakalpojumus, izmantojot saziņas iespējas https://www.latvija.lv/ vai ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz pašvaldības elektroniskā pasta adresi novada.dome@stopini.lv

Valsts un pašvaldību pakalpojumu veidlapas elektroniski pieejamas šeit: https://stopini.lv/lv/pakalpojumi/iesniegumu-veidlapas

Pašvaldības speciālistu kontaktinformācija pieejama šeit: https://stopini.lv/lv/pasvaldiba/kontakti

 

Stopiņu novada pašvaldības kase

Līdz 14.aprīlim SLĒGTA KASE SKAIDRAS NAUDAS NORĒĶINIEM PAŠVALDĪBĀ UZ VIETAS. Iedzīvotājus aicinām visus maksājumus veikt ar pārskaitījumu, izmantojot internetbankas vai pasta pakalpojumus.  

Atgādinām, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņš no 15.marta pārcelts uz 15.maiju, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ. Aicinām maksājumus par NĪN veikt ar pārskaitījumu, izmantojot internetbankas vai pasta pakalpojumus.  Nomaksāt NĪN iespējams bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļa

Līdz 14.aprīlim Dzimtsarakstu nodaļa klātienē nodrošina:

 • miršanas gadījumu reģistrāciju;
 • dzimšanas gadījumu reģistrāciju.

No 23.-27.martam Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi tiks sniegti Stopiņu novada domes Juridiskajā daļā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā (dzimšanas reģistrācija, miršanas reģistrācija), par pakalpojumu izmantošanu iepriekš vienoties, zvanot uz tālruņa nr.27757381, ierodoties Domes ēkas 1.stāvā izmantot durvju zvanu, lai saņemtu pakalpojumu.

Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumi klātienē netiek nodrošināti, dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojums ir pieejams elektroniski portālā www.latvija.lv

 

Stopiņu novada Sociālais dienests 

Līdz 14.aprīlim pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē. Atskaišu iesniegšana asistenta pakalpojumu saņēmējiem - personas ar invaliditāti asistentu atskaišu nodošana tiek nodrošināta elektroniskā e-adresē: ruta.leisavniece@stopini.lv; ja personas nevar iesniegt atskaites elektroniskā veidā, tad atskaites ir iesniedzamas slēgtā aploksnē, nogādājot tās ar pasta starpniecību, vai aploksnē, kura līmējuma vietā ir parakstīta ar asistenta parakstu un nogādāta pašvaldībā, ievietojot pašvaldības izveidotajā pastkastītē – Stopiņu novada domes ēkā Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, 1.stāvs, ieejas gaitenī. Iesniegumus par sociālajiem pabalstiem un pakalpojumu piešķiršanu jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: socialais.dienests@stopini.lv; ja personas nevar iesniegt iesniegumus elektroniskā veidā, tad iesniegumi ir iesniedzami slēgtā aploksnē, nogādājot tās ar pasta starpniecību, vai aploksnē un nogādāta pašvaldībā, ievietojot pašvaldības izveidotajā pastkastītē – Stopiņu novada domes ēkā Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, 1.stāvs, ieejas gaitenī. Stopiņu novada domes ēkā Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, 1.stāvs, ieejas gaitenī ir izvietotas iesniegumu veidlapas. Pārtikas pakas personām krīzes situācijās tiks izsniegtas pirmdienās, iepriekš vienojoties  telefoniski 67910792.

Sociālā dienesta tālruņi:
67910792  - Ilma Lāčgalve – Sociālā dienesta vadītāja;
26482289 – Ruta Leišavniece, sociālais darbinieks darbam ar asistentiem;
25651521 – Alīna Aleksandrova, Ināra Šešera - sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem;
26644134 – Daina Lūse, Vēsma Streļča – sociālais darbinieks jautājumos par pabalstiem un pakalpojumiem.

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts līdz 2020. gada 31. maijam. Personas, kuras saņem valsts vai pašvaldības apmaksātus  sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus kā trūcīgas vai maznodrošinātas personas, var turpināt saņemt šos pakalpojumus arī situācijā, ja COVID -19 izraisītās ārkārtas situācijas laikā personai beidzas trūcīgas vai maznodrošinātā statusa derīguma termiņš. Pakalpojuma sniedzējam ir iespējams sazināties ar klienta pašvaldības sociālo dienestu un pārliecināties par izziņas derīgumu.  

Sociālais dienests organizē palīdzības sniegšanu ģimenēm (personām)  krīzes situācijās: 

 • Nodrošina pārtikas un medikamentu piegādi personām, kurām nav tuvinieku vai tuvinieki uz laiku atrodas karantīnā;
 • Nodrošina ģimenes ar krīzes pārtikas pakām, kurām tās nepieciešamas.

Ģimenēm (personām), kurām nepieciešama palīdzība krīzes situācijā, lūgums pieteikties Stopiņu novada Sociālajā dienestā, tālrunis 67910792; 26644134 vai e-pastā socialais.dienests@stopini.lv

Iedzīvotāji, ja Jums ir zināmas ģimenes (personas), kurām nepieciešama palīdzība, lūgums informēt Sociālo dienestu.

 

Stopiņu novada Bāriņtiesa 

Līdz 14.aprīlim pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē. Iesniegumus par bāriņtiesas pakalpojumu piešķiršanu jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: barintiesa@stopini.lv, tālruņi saziņai 67911192, 26319274. Iesniegumu veidlpas pieejamas šeit: https://stopini.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas-iestades/barintiesa

Ja nevar iesniegt iesniegumus elektroniskā veidā, tad iesniegums ir iesniedzams slēgtā aploksnē, nogādājot tās ar pasta starpniecību, vai aploksnē un nogādāta Bāriņtiesā, atsevišķi izveidotā pastkastītē, Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu novads. No 13.marta līdz 14.aprīlim (ieskaitot) Stopiņu novada bāriņtiesā nebūs pieejami bāriņtiesas apliecinājumi. Veidlapas izvietotas Stopiņu novada Bāriņtiesas telpās Institūta ielā 30, Ulbroka, Stopiņu novads, 1.stāvs, ieejas gaitenī.

 

Stopiņu novada Būvvalde 

Līdz 14.aprīlim pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē. 

Lūdzam klientus iesniegumus iesniegt elektroniski bis.gov.lv, elektroniski parakstītus uz e-pastu buvvalde@stopini.lv, vai izmantojot www.latvija.lv. Konsultācijas lūdzam veikt telefoniski uz darbinieku norādītajiem tālruņiem. Izņēmuma gadījumos telefoniski vai e-pastā vienojoties par to ar būvvaldes speciālistu, tiks nodrošināta klientu klātienes apkalpošana.

Būvvaldes kontakti:
Būvvaldes vadītāja Laila Kundziņa Tālr.: 66103430 e-pasts: laila[at]stopini.lv; buvvalde[at]stopini.lv
Būvvaldes lietvede Iveta Reinholde Tālr.: 67911328 e-pasts: iveta.reinholde[at]stopini.lv
Arhitekte Žanete Mārtuža Tālr.  66103431 e-pasts: zanete[at]stopini.lv
Būvinspektors Andris Bite Tālr. 66103432 e-pasts: andris.bite[at]stopini.lv
Būvinspektors Guntars Vērdiņš Tālr. 67910506 e-pasts: guntars.verdins[at]stopini.lv
Vides speciālists Jānis Šlūke Tālr. 66102148 e-pasts: janis.sluke[at]stopini.lv
Zemes ierīkotāja Nora Puķīte-Babāne Tālr.:67910546 e-pasts: nora.pukite[at]stopini.lv

 

Stopiņu novada radošās attīstības centri “Ulbroka”, “Saurieši”, “Upeslejas”, “Līči”, “Cekule”

Līdz 14.aprīlim apmeklētājiem ir slēgti. Nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu e-pakalpojumu izmantošanu, datoru izmantošanu, maksājumu veikšanu, kopēšanas un drukas pakalpojumus, iestāžu vadītāji organizēs individuālā kārtībā un ievērojot higiēnas prasības, apmeklētājiem aizpildot un iesniedzot apliecinājumu. Par pakalpojuma izmantošanu iepriekš ir  jāvienojas, sazinoties ar attiecīgo radošās attīstības centru. Apliecinājuma veidlapa iestādes apmeklējumam.

 • RAC “Ulbroka”: 28373398; elektroniskā pasta adrese: rac.ulbroka@stopini.lv; vadītāja Anda Višķere;
 • RAC “Saurieši”: 67956786; elektroniskā pasta adrese: rac.sauriesi@stopini.lv; vadītāja Aija Šibajeva;
 • RAC “Upeslejas”: 67956939; elektroniskā pasta adrese: rac.upeslejas@stopini.lv; vadītāja Sandra Briška;
 • RAC “Līči”: 25125231; elektroniskā pasta adrese: rac.lici@stopini.lv; vadītāja Zanda Pelša;
 • RAC “Cekule”: 28317417; elektroniskā pasta adrese: rac.cekule@stopini.lv; vadītāja Olga Osipova;

 

Ulbrokas bibliotēka

Līdz 14.aprīlim pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē, Bibliotēkas pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta attālināti. Klientu pieprasījumi tiek nodrošināti attālinātai grāmatu piekļuvei/lasīšanai, kā arī iespēja saņemt nepieciešamo literatūru, pēc saziņas ar bibliotekāru. Grāmatu nodošana, saņemšana tiks nodrošināta, izmantojot bibliotēkas durvju lodziņu.  Darba dienās no plkst. 10.00 – 17.00 informācija saņemama, zvanot uz tālruni 67910503, vai rakstot uz e-pastu: biblioteka@stopini.lv. Visi plānotie pasākumi ir atcelti. Nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu e-pakalpojumu izmantošanu, datoru izmantošanu, maksājumu veikšanu, kopēšanas un drukas pakalpojumus, iestāžu vadītāji organizēs individuālā kārtībā un ievērojot higiēnas prasības, apmeklētājiem aizpildot un iesniedzot apliecinājumu. Apliecinājuma veidlapa iestādes apmeklējumam.

 

Sauriešu bibliotēka

Līdz 14.aprīlim pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē, bibliotēkas  pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta attālināti. Klientu pieprasījumi tiek nodrošināti attālinātai grāmatu piekļuvei/lasīšanai, kā arī iespēja saņemt nepieciešamo literatūru, pēc saziņas ar bibliotekāru. Grāmatu nodošana, saņemšana tiek nodrošināta, pēc saziņas ar bibliotekāru. Darba dienās no plkst. 10.00 – 17.00 informāciju var saņemt, zvanot uz tālruni 25638225, vai rakstot uz e-pastu: sauriesu.biblioteka@stopini.lv. Visi plānotie pasākumi ir atcelti. Nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu e-pakalpojumu izmantošanu, datoru izmantošanu, maksājumu veikšanu, kopēšanas un drukas pakalpojumus, iestāžu vadītāji organizēs pieņemšanu individuālā kārtībā un ievērojot higiēnas prasības, apmeklētājiem aizpildot un iesniedzot apliecinājumu. Apliecinājuma veidlapa iestādes apmeklējumam.

 

Ulbrokas sporta komplekss, Stopiņu baseins

Ulbrokas sporta komplekss un Stopiņu baseins no 17.marta līdz 14. aprīlim apmeklētājiem ir slēgts. Nenotiek organizētas treniņu nodarbības, sporta sacensības. Slēgta trenažieru zāle.

 

Pašvaldības aģentūra “Stopiņu Ambulance” 

Informāciju par Stopiņu ambulances darbību skatīt seit: https://stopini.lv/lv/novads/veseliba/pasvaldibas-agentura-stopinu-ambulance

Pašvaldības aģentūra “Saimnieks” 

Informācija par aģentūras darbību skatīt mājaslapā: www.saimniekspa.lv

 

Stopiņu novada Pašvaldības policija 

Pašvaldības policija turpina ikdienas darbu ierastajā režīmā, pievēršot pastiprinātu uzmanību dezinfekcijas pasākumiem.

 

Ulbrokas kultūras nams, TLMS "Ulbroka"

Līdz 14. aprīlim slēgts Ulbrokas kultūras nams un zāle Upeslejās, tiek atcelti visi kultūras pasākumi. Nenotiek interešu izglītības nodarbības bērniem un pieaugušajiem. Tiek atcelti pašdarbības kolektīvu mēģinājumi, koncerti. Līdz 14.aprīlim slēgta tautas lietišķās mākslas studija “Ulbroka”. Nenotiek interešu izglītības nodarbības bērniem un pieaugušajiem.

 

Izglītības iestādes 

Ulbrokas vidusskola, Stopiņu pamatskola, Stopiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas, Upesleju pamatskola, Upesleju pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas, Gaismas pamatskola, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola: 

Vispārējās izglītības iestādes ir slēgtas. Mācības tiks nodrošinātas attālināti, skolēniem un vecākiem lūgums sekot līdzi e-klasē un neskaidrību gadījumā sazināties ar klases audzinātājiem vai skolas vadību.

Valsts centralizēto eksāmenu norise tiks organizēta Izglītības un zinātnes ministrijas  noteiktajā kārtībā un laikos. Neskaidrību gadījumā  skolēniem interesēties pie klases audzinātājas vai skolas vadības.

Upesleju pamatskolā un Gaismas pamatskolā 13.martā internāta pakalpojumi un izglītojamo pieskatīšana tiks nodrošināta, līdz izglītojamie ierastajos laikos dodas uz mājām. Pēc brīvlaika tiks nodrošinātas attālinātas mācības vai rasti citi risinājumi, kas saskaņoti ar IZM, informācija būs e-klasē vai pie skolas vadības.

Ulbrokas mūzikas un mākslas skolā stundas tiek atceltas no piektdienas, 13.marta līdz 14.aprīlim, nodrošinot attālinātu mācību procesu. Specialitāšu skolotāji un kursu audzinātāji sazināsies e-klasē vai individuāli. Neskaidrību gadījumā sazināties ar skolas vadību.

 

Pirmskolas izglītības iestāde “Pienenīte”, Stopiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas, Upesleju pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas:

Ārkārtas situācijā bērnu uz dežūrgrupu vest tikai, ja nav iespējamas citas pieskatīšanas iespējas.

Vecākiem jāraksta apliecinājums (pielikums Nr.2), ka bērns ir vesels, nav kontaktējies ar vīrusa slimniekiem un nav bijis vīrusa skartās teritorijās pēdējo 14 dienu laikā.

Dežūrgrupā ir bērni dažādos vecuma posmos.

Pirmsskolas izglītības iestādēs tiek atcelti visi interešu izglītības pulciņi un grupu  nodarbības.

Apliecinājuma veidlapa PII apmeklējumam.

Plašāka informācija par iestāžu darbību skatīt iestāžu mājaslapās: www.ulbroka-pienenite.lv; www.upeslejuskola.lv; stopinupamatskola.lv.

 

Visu Stopiņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieki, ievērojot sociālās izolācijas principu, savu darbu iespēju robežās organizē attālināti, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos iestāžu neatliekamo pienākumu izpildes kārtību un termiņus.

Stopiņu novada pašvaldības darbinieki ir sasniedzami, zvanot uz norādītajiem tālruņa numuriem vai elektroniskā pasta adresēm.

Jebkuru neskaidrību, jautājumu vai problēmu gadījumā Jūs varat zvanīt vai rakstīt arī Stopiņu novada domes vadībai:

Domes priekšsēdētāja Vita Paulāne – 67910650  vai 67910518, e-pasts: vita.paulane@stopini.lv;

Domes priekšsēdētājas vietnieks Ainārs Vaičulens – 67910771, e-pasts: ainars.vaiculens@stopini.lv

Izpilddirektors Maksims Griščenko – 26131434, e-pasts: maksims.griscenko@stopini.lv.

 

(16.03.2020.)