Par iedzīvotāju pievienošanos atkritumu apsaimniekošanas sistēmai

24/11/2020

Stopiņu novada saistošie noteikumi   Nr. 08/12 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Stopiņu novadā “  nosaka, ka ikvienam Stopiņu novada teritorijā esošajam nekustamā īpašuma īpašniekam (valdītājam, nomniekam) ir pienākums iekļauties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā.

No 2020.gada 1.augusta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Stopiņu novadā nodrošina SIA “Clean R”. Stopiņu novada pašvaldības policija atgādina, ka visiem novada nekustamā īpašuma īpašniekiem (valdītājiem, nomniekiem) ir nepieciešams noslēgt jaunus līgumus par sadzīves atkritumu savākšanu.

Vienlaikus brīdinām, ka par neiekļaušanos vienotā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā ir paredzēta administratīvā atbildība Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta pirmajā daļā, fiziskai personai paredzot naudas sodu no 50 EUR līdz 750 EUR, bet juridiskai personai no 250 EUR līdz 1500 EUR.

Informāciju sagatavoja:
Stopiņu novada pašvaldības policija