Par dokumentu un atskaišu iesniegšanu pašvaldībā ārkārtējās situācijas laikā

01/04/2020

CIENĪJAMIE STOPIŅU NOVADA DOMES APMEKLĒTĀJI!

Ārkārtējās situācijas laikā STOPIŅU NOVADA DOMES SPECIĀLISTI no 16. marta līdz 14. aprīlim APMEKLĒTĀJUS KLĀTIENĒ NEPIEŅEM. DOME IR ATVĒRTA DOKUMENTU, IESNIEGUMU, ATSKAIŠU IESNIEGŠANAI UN CITAS PALĪDZĪBAS SAŅEMŠANAI.

DOMES DARBA LAIKS:
Pirmdiena      9:15-13:00  /  13:45-19:00
Otrdiena         8:30-13:00  /  13:45-17:00
Trešdiena       8:30-13:00  /  13:45-17:00
Ceturtdiena    8:30-13:00  /  13:45-18:00
Piektdiena      8:30-13:00  /  13:45-16:00

Primāri dokumentu un atskaišu iesniegšanai aicinām izmantot attālinātos E-pakalpojumus, izmantojot saziņas iespējas https://www.latvija.lv/ vai ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz pašvaldības elektroniskā pasta adresi novada.dome@stopini.lv

Valsts un pašvaldību pakalpojumu veidlapas elektroniski pieejamas šeit: https://stopini.lv/lv/pakalpojumi/iesniegumu-veidlapas

Pašvaldības pakalpojumi pieejami šeit: https://stopini.lv/lv/pakalpojumi/pasvaldibas-pakalpojumi

Pašvaldības speciālistu kontaktinformācija pieejama šeit: https://stopini.lv/lv/pasvaldiba/kontakti

Ja nav iespēju iesniegt iesniegumus elektroniski, iedzīvotāji IESNIEGUMUS KLĀTIENĒ var iesniegt domes darba laikā, atstājot tos kastītē 1.stāvā pie ieejas durvīm ar uzrakstu “IESNIEGUMIEM”. 

 

KASE SKAIDRAS NAUDAS NORĒĶINIEM SLĒGTA!
Iedzīvotājus aicinām visus maksājumus veikt ar pārskaitījumu, izmantojot internetbankas un pasta pakalpojumus.

Jautājumiem un konsultācijām rakstīt uz e-pastu uz adresi: novada.dome@stopini.lv , tālruņi: 67910518, 66954851

 

Būsim atbildīgi, saprātīgi un veseli!