• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Pašvaldība
  • /
  • Par atbalstu skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai Stopiņu novadā noteiktām sociālajām grupām, sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju

Par atbalstu skolēnu ēdināšanas nodrošināšanai Stopiņu novadā noteiktām sociālajām grupām, sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju

06/04/2020

Valstī ir izsludināta ārkārtas situācija un no 23.marta skolēniem mācības tiek nodrošinātas attālināti.

Līdz ārkārtas situācijas izsludināšanai Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs brīvpusdienas tika nodrošinātas  skolēniem no 1.-12.klasei no pašvaldības budžeta, bet valsts dotācija brīvpusdienām tiek nodrošināta tikai 1.-4.klašu skolēniem 50% apmērā, t.i. 0,71 eiro par porciju.

Līdz ar ārkārtas situāciju un neprognozējamu turpmāku COVID-19 attīstības gaitu un pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr.103, šobrīd pašvaldības atbalsts ir jānodrošina visiem novadā deklarētajiem trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu skolēniem, neatkarīgi no tā, kurā skolā viņi mācās.

Izvērtējot Stopiņu novada budžeta un valsts dotācijas apmēra brīvpusdienām iespējas, Stopiņu novada domes sēdē 1.aprīlī deputāti nolēma:

  1. no 14.aprīļa tiks nodrošinātas siltās pusdienas 475 noteikto sociālo grupu ģimenēs esošajiem skolēniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā, neatkarīgi no izglītības iestādes, kurā skolēni mācās: 1) trūcīgo ģimeņu skolēniem; 2) maznodrošinātu ģimeņu skolēniem; 3) audžuģimenēs ievietotiem skolēniem; 4) aizbildnībā esošajiem skolēniem; 5) personām ar invaliditāti līdz 18 gadiem-skolēniem; 6) ar celiakiju slimiem bērniem – skolēniem; 7) personām pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās – skolēniem; 8) daudzbērnu ģimeņu skolēniem. PUSDIENU PIEGĀDE TIKS NODROŠINĀTA STOPIŅU NOVADA ADMINISTRATĪVĀS TERITORIJAS ROBEŽĀS;
  2. par laika periodu no 12.marta līdz 14.aprīlim piešķirt vienreizējo finansiālo pašvaldības atbalstu skolēnu ēdināšanai šādu sociālo grupu skolēniem: 1) trūcīgo ģimeņu skolēniem – EUR 30; 2) maznodrošinātu ģimeņu skolēniem – EUR 30; 3) audžuģimenēs ievietotiem skolēniem – EUR 30; 4) aizbildnībā esošajiem skolēniem – EUR 30; 5) personām ar invaliditāti līdz 18 gadiem-skolēniem – EUR 30; 6) ar celiakiju slimiem bērniem – skolēniem – EUR 30; 7) personām pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās – skolēniem – EUR 30; 8) daudzbērnu ģimeņu skolēniem- EUR 20.

Līdz 7.aprīlim vecākiem jāiesniedz iesniegums Stopiņu novada domes Sociālajā dienestā par brīvpusdienu piegādi skolēnam/iem. Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. Iesniegums elektroniski jānosūta uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv, ja nav iespējas nosūtīt elektroniski, tad iesniegumu jānogādā Stopiņu novada domē domes darba laikā un jāievieto kastītē IESNIEGUMIEM 1.stāvā.

PUSDIENU PIEGĀDE TIKS NODROŠINĀTA STOPIŅU NOVADA ADMINISTRATĪVĀS TERITORIJAS ROBEŽĀS. Pusdienu piegādi nodrošinās PA “Saimnieks” Transporta un labiekārtošanas nodaļa.

Pusdienu piegāde mājās tiek finansēta no Stopiņu novada pašvaldības sociālā budžeta un valsts dotācijas brīvpusdienu nodrošināšanai.

Ēdināšanu nodrošinās Ulbrokas vidusskolas ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs SIA “IRG”.

 

 

Stopiņu novada dome

03.04.2020.