• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Pašvaldība
  • /
  • PA ''Saimnieks'' atgādina par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas veikšanu

PA ''Saimnieks'' atgādina par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas veikšanu

06/03/2020

Atgādinām, ka mājokļu īpašniekiem, kuri to vēl nav izdarījuši, jāveic mājokļa decentralizētās kanalizācijas sistēmu (krājtvertņu vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu) pirmreizējā reģistrācija.

Lai veiktu reģistrāciju, jāaizpilda: DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS un jāiesniedz PA ‘’Saimnieks’’ Institūta ielā 30, vai arī elektroniski nosūtot pa e-pastu:  dec@saimniekspa.lv , apstiprinot to ar e-parakstu. Tālrunis informācijai +371 23773186.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija notiek saskaņā ar  Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Stopiņu novada domes 30.01.2019.g. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/19 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Stopiņu novada pašvaldībā" prasībām, nekustamajos īpašumos esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas līdz 31.12.2021. jāreģistrē pašvaldības decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā un jānodrošina apsaimniekošana atbilstoši vides aizsardzības prasībām. 

Informāciju sagatavoja:
PA “Saimnieks”