• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Pašvaldība
  • /
  • Notiks atklātas tiešsaistes sanāksmes jaunveidojamā Ropažu novada administratīvās struktūras izstrādei

Notiks atklātas tiešsaistes sanāksmes jaunveidojamā Ropažu novada administratīvās struktūras izstrādei

12/02/2021

Pirms jaunveidojamā Ropažu novada administratīvās struktūras gala projekta izstrādes ārpakalpojuma sniedzējs, ņemot vērā iegūto informāciju, ar katru no atbildīgās jomas pārstāvjiem un interesentiem, pieaicinot arī Vadības grupas locekļus, rīkos tiešsaistes tikšanās – darba grupas, lai pārrunātu precizējamos jautājumus un iezīmētu  iespējamo administratīvo struktūru pārstāvētajā jomā. Šajās darba grupas sanāksmēs aicinām piedalīties (attālināti pieslēgties) visus attiecīgās jomas pārstāvētos speciālistus, domes vadību, deputātus un citus interesentus. Par sanāksmju norises laikiem informēsim Stopiņu, Ropažu, Garkalnes un Inčukalna novada domes un  Vadības grupas pārstāvjus, kuri turpmāk būs atbildīgi par informācijas nosūtīšanu katrā novadā pārstāvētajiem interesentiem.

Plānotās tikšanās:
17.02.2021. – komercsabiedrības un pašvaldību aģentūras, no plkst. 10.00 – 12.00 (šobrīd noris tikšanās laika saskaņošanas process).
18.02.2021. – Pašvaldību Policijas, no plkst. 10.00 – 12.00 (tikšanās norises laiks apstiprināts).
19.02.2021. – Sociālie dienesti, no plkst. 10.00 – 12.00 (tikšanās norises laiks apstiprināts).

Papildus informācija par administratīvās struktūras projekta izstrādes procesu pieejama ŠEIT

Vienlaikus aktuālā informācija par notikušajām vadības darba grupas sēdēm un pārrunātajiem jautājumiem  regulāri tiks publicēta Stopiņu novada mājas lapā, bet detalizētāka aktuālā informācija pieejama pie katras apvienojamās pašvaldības deleģētajiem Vadības grupas locekļiem.

Ja ir kādi precizējoši jautājumi, jeb ierosinājumi par administratīvās struktūras projekta izstrādes procesu, lūdzam rakstīt uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv

 

Informāciju sagatavoja:
Stopiņu novada dome