Notiek gājēju celiņu rekonstrukcija Upeslejās

30/11/2018

Upeslejās, iekšpagalmā starp 2., 4., 5., un 7. mājām, notiek gājēju celiņu rekonstrukcija, atjaunojot gājēju celiņu segumu. Esošie gājēju celiņi nav atjaunoti, kopš to izbūvēšanas pagājušā gadsimta 70-tajos gados.

Darba norise tiek organizēta, ievērojot laika apstākļu izmaiņas. Darbus veic SIA "Calluna".