Mūžībā aizgājis Ilmārs Alberts Lūsis, Stopiņu novada ilggadējais priekšsēdētājs

12/01/2018

In memoriam
Pēc grūtas slimības 83 gadu vecumā šā gada 11. janvārī mūžībā ir devies pirmais atjaunotās Latvijas Stopiņu novada domes priekšsēdētājs Ilmārs Alberts Lūsis.

 

Ilmāra Alberta Lūša dzīves gājums
Dzimis 1934. gada 24. maijā Latvijā, Jelgavā.
Tēvs – Kārlis Lūsis; māte – Mirdza Lancere. Līdz 1939. gadam kopā ar vecākiem dzīvoja Jelgavā. Pēc tam pārcēlās uz Sabili, kur mācījās un pabeidza Sabiles skolu. Pēc skolas beigšanas iestājas Kazdangas lauksaimniecības tehnikumā, kuru beidza kā agronoms.
1954. gadā tika iesauks Padomju armijā. Dienēja Maskavā, Aviācijas un kosmosa zinātniski pētnieciskajā institūtā. Pēc dienesta armijā sāka strādāt Vissavienības lauksaimniecības mašīnbūves institūtā par inženieri konstruktoru un paralēli mācījās Balašihas Vissavienības lauksaimniecības mehanizācijas institūtā.
Pēc armijas, sirds aicināts, atgriezās Latvijā. Strādāja par konstruktoru biroja vadītāju konfekšu fabrikā „Uzvara” Rīgā. 1966. gadā devās uz Sabili, kur strādāja kolhozā „Baltija”. 1967. gadā pārcēlās uz Tiņģeri, kur arī strādāja par galveno agronomu. 1969. gadā iestājās Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijā, bet to nepabeidza, jo palika nenokārtots viens mācību priekšmets – Zinātniskais komunisms.
1970. gadā sāka strādāt Rīgas rajona Salas pagasta kolhozā „Padomju Latvija” par agronomu. 1973. gadā pārcēlās uz Rīgas rajona Stopiņu pagastu, kur sāka strādāt par galveno agronomu sovhozā „Ulbroka”.
1991. gadā tika ievēlēts par Stopiņu padomes Zemes komisijas priekšsēdētāju un īstenoja zemes reformu. No 1991. gada līdz 2001. gadam bija Stopiņu novada domes priekšsēdētājs. Aizejot no priekšsēdētāja amata, vadīja Ulbrokas sporta kompleksu.
Esot pensijā, strādāja mājsaimniecībā kopā ar sievu Zentu Lidiju Lūsi.
No 1991. gada līdz 2001. gadam, ieņemot Stopiņu novada domes priekšsēdētāja amatu, Ilmārs Alberts Lūsis deva savu ieguldījumu un līdzdarbojās vairākās Stopiņu novadam līdz šim laikam nozīmīgās norisēs: Zemessardzes 19. bataljona izveidošanā, Ulbrokas vidusskolas un Ulbrokas mūzikas un mākslas skolas atklāšanā, Līgo parka izveidošanā un labiekārtošanā, Barikāžu un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem veltīto piemiņas zīmju atklāšanā. Ilmārs Alberts Lūsis piedalījies Stopiņu novada informatīvā izdevuma „Tēvzemīte”, kā arī novada ģerboņa un karoga izveidošanā.
Nozīmīgs ir Ilmāra Alberta Lūša devums arī Stopiņu novada saimnieciskās dzīves attīstībā, radot iespējas lielu uzņēmumu darbības nodrošināšanai Stopiņu novadā, kā arī veicinot esošo uzņēmumu modernizāciju. Viens no tādiem ir SIA „Getliņi EKO”, kura izveidošanā savu ieguldījumu devis arī Ilmārs Alberts Lūsis. 
Sabiedrisko aktivitāti un vēlēšanos līdzdarboties novadam un valstij svarīgos notikumos Ilmārs Alberts Lūsis nezaudēja arī tad, kad jau bija pensionārs, piemēram, pēc viņa iniciatīvas tika izgatavots un uzstādīts piemineklis komunistu represijās cietušo piemiņai Stopiņos, kurš atrodas Ulbrokas Meža kapos.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ilmāra Alberta Lūša ģimenei un tuviniekiem.

Pateicamies Evai Lūsei par Ilmāra Alberta Lūša dzīves gājuma literāru noformēšanu.

Esam pateicīgi Ilmāram Lūsim par lielo uzņēmību un ieguldījumu Stopiņu pagasta attīstībā, mūsu valsts atjaunošanas nozīmīgajā laikā. Stopiņu novada domes kolēģu atmiņās Ilmārs Lūsis vienmēr paliks kā izcils vadītājs ar savu īpašo humora dzirksti ikdienas darbā un svētkos.  

Stopiņu novada dome