Kas jādara iedzīvotājiem, ja mainīta adrese?

03/08/2020

Atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem, kas radušies pēc Stopiņu novada domes lēmuma par ielu nosaukumu piešķiršanu Upeslejās, esam apkopojuši atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par adrešu maiņu:

Vai jāmaina dokumenti, ja mainīta adrese? 
Nē, dokumenti nav jāmaina, izņemot gadījumus, kad to vēlas pats iedzīvotājs. Adreses maiņas gadījumā īpašniekam īpašuma tiesību dokumenta u.c. maiņa nav jāveic. Visi līdz adreses maiņai izdotie dokumenti, piemēram, zemesgrāmatas apliecība, kuros fiksēta iepriekšējā adrese, ir spēkā, un to maiņa jāveic tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta turētājs.

Vai ir jāinformē valsts iestādes, pakalpojumu sniedzēji par adreses maiņu (apsaimniekotājs, elektroenerģijas piegādātājs, utt.)?
Adreses maiņas gadījumā informāciju par notikušajām izmaiņām vairums valsts iestāžu un reģistru saņem automātiski. Adrešu datus saņem: – pašvaldības, – Kadastrs – Zemesgrāmata, – Iedzīvotāju reģistrs, – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, – Uzņēmumu reģistrs, – Lattelecom, – Latvijas Pasts, – u.c.

Kāpēc tiek piešķirti ielu nosaukumi?
Valsts adresācijas sistēma nodrošina vienotus principus adrešu piešķiršanai un uzkrāšanai, lai pēc adreses varētu ērti atrast objektu dabā. Adresācijas sistēmas pamatprincipi, kā arī adrešu piešķiršanas un informācijas aprites kārtība ir noteikta Ministru kabineta apstiprinātajos “Adresācijas noteikumos”. Adresācijas objekta nosaukumu veido atbilstoši Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām un normatīvajiem aktiem vietvārdu informācijas jomā;
Adreses piešķir un ar lēmumu apstiprina pašvaldības (pilsētu un novadu domes vai pašvaldību kompetentās institūcijas). Pašvaldības informāciju par piešķirtajām vai mainītajām adresēm nosūta Valsts zemes dienestam reģistrēšanai Valsts adrešu reģistrā.
Divu mēnešu laikā pēc ielu izveides un ielu nosaukumu piešķiršanas pašvaldības dome pieņem lēmumu par iepriekš piešķirto adrešu maiņu, apbūvei paredzētas zemes vienības vai ēkas nosaukumu aizstājot ar numuru un piesaistot to ielas nosaukumam. Ielu nosaukumi un secīgi piešķirti numuri nodrošina saprotamu un ērtu adreses atrašanu. Tas palīdz gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem. Īpaši svarīgi tas ir operatīvajiem dienestiem, bet atvieglo pienākumu izpildi arī pasta darbiniekiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem.

 

Informācija sagatavota izmantojot Valsts Zemes dienesta informāciju un portālā www.likumi.lv publicēto informāciju.