Iznācis ''Tēvzemītes'' jūlija numurs

09/07/2019

Jūlija numurā lasiet par paveiktajiem darbiem pavasara cēlienā, un ieskatu gaidāmo notikumu afišā. Elektroniski "Tēvzemīte" pieejama šeit: https://stopini.lv/lv/pasvaldiba/novada-informativais-izdevums-tevzemite