Iznācis ''Tēvzemīte'' janvāra numurs

07/01/2020

Ar jaunāko informāciju pie lasītājiem devies "Tēvzemīte" 2020.gada pirmais numurs. Elektroniski lasāms šeit: https://stopini.lv/lv/pasvaldiba/novada-informativais-izdevums-tevzemite