Iznācis ''Tēvzemīte'' augusta numurs

07/08/2018

Jaunākais "Tēvzemītes" numurs elektroniski pieejams: http://www.stopini.lv/lv/pasvaldiba/novada-informativais-izdevums-tevzemite