Iznācis ''Tēvzemīte'' aprīļa numurs

03/04/2020

"Tēvzemīte" aprīļa numurā esam apkopojuši aktualitātes saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, pašvaldības iestāžu darbu ārkārtējās situācijas laikā, pašvaldības atbalstu iedzīvotājiem ārkārtējās situācijas laikā, un kur iedzīvotājiem vērsties par dažādiem aktuāliem jautājumiem. Publicēti arī jaunākie saistošie noteikumi un cita aktuālā informācija.

Elektroniski "Tēvzemīte" pieejama šeit: https://stopini.lv/lv/pasvaldiba/novada-informativais-izdevums-tevzemite

Godājamie seniori, ja jūs nevarat ierasties pēc izdevuma „Tēvzemīte” norādītajās vietās paši, lūdzu, sazinieties ar domes sekretariātu pa tālruni 67910518 vai 66954851 un piesakiet „Tēvzemītes” piegādi mājās (pakalpojums būs pieejams ārkārtējās situācijas laikā)!

Tā kā daudzas iestādes ir slēgtas klātienes apmeklējumam, "Tēvzemīti" varēs saņemt sekojošās vietās: