Iznācis jaunākais ''Tēvzemītes'' numurs

05/02/2019

Jaunais gads sācies ar jauniem notikumiem, projektiem un pasākumiem. Šajā numurā lasiet par vairākiem apbalvojumiem - Stopiņu novada Jauniešu gada balvu, Aizsardzības ministrijas pateicību Stopiņu novada pašvaldībai. Februāra numurā aicinām iepazīties ar saistošajiem noteikumiem "Par Stopiņu novada budžetu 2019. gadam". 

Elektroniski "Tēvzemīte" lasāma: https://stopini.lv/lv/pasvaldiba/novada-informativais-izdevums-tevzemite