Iznācis decembra ''Tēvzemīte'' numurs

05/12/2017

Iznācis ša gada noslēdzošais "Tēvzemīte" numurs ar jaunāko informāciju par pašvaldībā paveikto, pieņemtajiem lēmumiem un noritējušo pasākumu apskatu. Šajā numurā publicēti grozījumi saistošajos noteikumos "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Stopiņu novadā", kas ar nākamo gadu nesīs izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas izmaksās.

Elektroniski "Tēvzemīte" lasāma: http://stopini.lv/lv/pasvaldiba/novada-informativais-izdevums-tevzemite