Izbūvēts gājēju celiņš starp Parka un Radiostacijas ielām Ulbrokā

28/11/2018

No oktobra mēneša notiek gājēju celiņa izbūve, kas turpmāk savienos Radiostacijas un Parka ielas Ulbrokā. Gājēju celiņš izbūvēts pavasarī demontētās siltumtrases vietā, pēc tam, kad Radiostacijas ciematā tika atklāta katlumāja un siltuma pievade no Ulbrokas vairs nebija nepieciešama. Turpmāk gājēji varēs ērti nokļūt Ulbrokā, pa apgaismotu gājēju celiņu.
Darbus veica SIA “D Būve”, līgumcena EUR 44 888,81 bez PVN.