Informācija mazdārziņu lietotājiem Stopiņu novada administratīvajā teritorijā

27/11/2018

2018. gada beigās lielai daļai pašvaldības zemes nomnieku beidzas noslēgto zemes nomas līgumu termiņš. 

Stopiņu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību noslēgtajiem zemes nomas līguma termiņiem. Ja zemes nomas līguma termiņš ir beidzies, Stopiņu novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums par zemes nomas līguma pagarināšanu, ja vēlaties turpināt apsaimniekot mazdārziņu. Iesniegumu var sagatavot brīvā formā vai pašvaldības mājaslapā ir pieejama iesnieguma veidlapa: Iesniegums par zemes lietošanas, nomas tiesību piešķiršanu.

Vēršam uzmanību, ka saņemot domes lēmuma protokola izrakstu par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu, ir jāierodas domē noslēgt zemes nomas līgumu 1 mēneša laikā.

Gadījumā, ja līgums netiek pagarināts vai zemes nomas līgums nav noslēgts vispār, mazdārziņš var tikt nodots nomā citai personai vai izmantots citiem mērķiem.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Stopiņu novada domes zemes ierīkotāju Noru Puķīti-Babāni, tālr.67910546, mob.tālr.20170876, e-pasts: nora.pukite@stopini.lv.

Klātienē iesniegumus var iesniegt Stopiņu novada domē Institūta ielā 1A, Ulbrokā, klientu pieņemšanas dienās: pirmdienās no plkst. 11.00-19.00 un ceturtdienās no plkst. 9.00-18.00, pusdienu pārtraukums no plkst. 13.00 līdz 14.00.