Attālināto mācību laikā skolēni saņem pārtikas pakas

01/03/2021

No 2020.gada 9.novembra, kad valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija un tika uzsākta mācību procesa nodrošināšana attālināti, Stopiņu novada skolēniem ir iespēja saņemt pārtikas pakas, kā atbalstu ēdināšanas izmaksu segšanai.

Ulbrokas vidusskolā pārtikas paku saņemšanai ir pieteikušies 785 skolēni, tas ir, 81% no kopējā skolēnu skaita. Skolēnu skaits, kuri saņem pārtikas pakas, ar katru mēnesi aug. Tas ir saistībā gan ar to, ka uz attālināto mācību darba modeli no 2.semestra pārgāja 1.-4.klases, gan ar labajām atsauksmēm par SIA "IRG" piedāvāto paku saturu. Katru mēnesi paku saturs tiek variēts, pamainīts, vienmēr tiek saskaņots ar skolas vadību, tiek uzklausītas mūsu vēlmes, ierosinājumi. No vecākiem saņemam tiešām labas atsauksmes, vecāki ar atsauksmēm dalās savās whatsapp grupās, kā arī sociālo tīklu lapās - tas mudina arvien vairāk vecākus pieteikties pārtikas pakām. Piemēram, par nepilnu mēnesi - trīs nedēļām, paku saņēmēju skaits ir audzis par aptuveni 10% - ir saņemti vairāk kā 70 jauni iesniegumi no visām klašu grupām. 

Upesleju sākumskolā uz februāra mēnesi ir 20 iesniegumi no vecākiem par pārtikas paku saņemšanu, no novembra mēneša pieteikumu skaits ir palielinājies par 2 skolēniem. 

Stopiņu pamatskolā pārtikas pakas 5.-9. klasēs saņem 99% skolēnu, 1-4. klasēs 95% skolēnu un skaits ir nemainīgs. 

Dažas skolēnu un vecāku atsauksmes: “Saņēmu šodien pārtikas paku un gribēju pateikties, tiešām ļoti labs saturs kārtējo reizi. Paldies!” “Liels paldies skolai un pašvaldībai par pārtikas pakām! Viss bērniņiem garšo - kvalitatīvi un veselīgi produkti! Vēlreiz paldies!!!”

Atgādinām, ka pārtikas pakas var saņemt arī tie Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēti sociālo grupu skolēni (trūcīgo ģimeņu skolēni, maznodrošinātu ģimeņu skolēni, daudzbērnu ģimeņu skolēni, aizbildnībā esošie skolēni, personas ar invaliditāti līdz 18 gadiem-skolēni, ar celiakiju slimi skolēni, personas pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas – skolēni), kuri izglītību apgūst citu pašvaldību izglītības iestādēs, šobrīd pieteikušies 4 skolēni. Ja kādai no Stopiņu novada pirmsskolas izglītības iestādes grupām ir lēmums ievērot izolāciju un ir slēgtas grupas, ēdināšanas atbalsts izglītojamajam tiek piešķirts pārtikas pakas veidā.

Informāciju sagatavoja:
Inese Skrastiņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Stopiņu novada dome