Ar klusuma mirkli pieminam represijās cietušos

25/03/2020

Katru gadu 25.martā atceramies represijās cietušos, pulcējoties piemiņas brīdī Ulbrokas Meža kapos Represēto piemiņas vietā.

Tā kā šodien kopīgs pulcēšanās pasākums ir atcelts, ar klusuma mirkli pieminējām represētos, kuri neatgriezās no izsūtījuma un mūžībā aizgājušos.

Visas dienas ritumā Represēto piemiņas vietā Ulbrokas Meža kapos var individuāli nolikt ziedus un ar klusuma brīdi pieminēt cietušos.

 

Vita Paulāne
Stopiņu novada domes priekšsēdētāja