• Sākums
 • /
 • JAUNUMI
 • /
 • Pašvaldība
 • /
 • Aktuālā informācija par Stopiņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbu ārkārtējās situācijas laikā

Aktuālā informācija par Stopiņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbu ārkārtējās situācijas laikā

15/05/2020

Lai nodrošinātu pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbību, ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, visu Stopiņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieki līdz 29.maijam, ievērojot sociālās izolācijas principu, turpina savu darbu iespēju robežās organizēt attālināti, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos iestāžu neatliekamo pienākumu izpildes kārtību un termiņus.

Laikā līdz 9.jūnijam apmeklētāju pieņemšana pie speciālistiem klātienē, tiek nodrošināta iestādes apmeklētāju pieņemšanas laikos: pirmdienās no plkst. 11.00 - 13.00 un no 13.45 - 19.00, ceturtdienās, no 8.30 - 13.00 un no 13.45 – 19.00, iepriekš sazinoties ar speciālistu. 

Saziņai un konsultācijām ar Stopiņu novada pašvaldību, lūdzam zvanīt pa tālruņiem 67910518, 66954851.

Valsts un pašvaldību pakalpojumu veidlapas elektroniski pieejamas šeit: https://stopini.lv/lv/pakalpojumi/iesniegumu-veidlapas

Pašvaldības pakalpojumi pieejami šeit: https://stopini.lv/lv/pakalpojumi/pasvaldibas-pakalpojumi

Stopiņu novada pašvaldības darbinieki ir sasniedzami, zvanot uz norādītajiem tālruņa numuriem vai elektroniskā pasta adresēm, kontaktinformācija pieejama šeit: https://stopini.lv/lv/pasvaldiba/kontakti

Jebkuru neskaidrību, jautājumu vai problēmu gadījumā Jūs varat zvanīt vai rakstīt arī Stopiņu novada domes vadībai:

 • Domes priekšsēdētāja Vita Paulāne – 67910650  vai 67910518, e-pasts: vita.paulane@stopini.lv;
 • Domes priekšsēdētājas vietnieks Ainārs Vaičulens – 67910771, e-pasts: ainars.vaiculens@stopini.lv
 • Izpilddirektors Maksims Griščenko – 26131434, e-pasts: maksims.griscenko@stopini.lv.

 

STOPIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRA DARBA LAIKS

Līdz 29.maijam Stopiņu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs klientu pieņemšanu klātienē nodrošina tikai gadījumos, kad tas nav iespējams attālināti, izmantojot elektronisko saziņas līdzekļus.

Iesniegumus var iesniegt elektroniskā vidē, izmantojot saziņas iespējas latvija.lv vai ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz pašvaldības elektroniskā pasta adresi novada.dome@stopini.lv. Iesniegumus, priekšlikumus, kuri iesniegti bez droša elektroniskā paraksta tiek izskatīti vispārējā kārtībā.

Valsts un pašvaldību pakalpojumu veidlapas elektroniski pieejamas šeit: https://stopini.lv/lv/pakalpojumi/iesniegumu-veidlapas

Pašvaldības pakalpojumi pieejami šeit: https://stopini.lv/lv/pakalpojumi/pasvaldibas-pakalpojumi

Nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu e-pakalpojumu izmantošanu, datoru izmantošanu, maksājumu veikšanu, kopēšanas un drukas pakalpojumus, VPVKAC darbinieki organizē pieņemšanu individuālā kārtībā un ievērojot higiēnas prasības, apmeklētājiem aizpildot un iesniedzot apliecinājumu. Par pakalpojuma izmantošanu iepriekš vienoties, zvanot uz tālruņa numuru: 67910518, 66954851; elektroniskā pasta adrese: novada.dome@stopini.lv; maksimālais pakalpojuma izmantošanas laiks 15 minūtes.

Kurjeru pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī situācijās, kad klientam nav iespēju sazināties telefoniski, izmantot zvanu Stopiņu novada domes ēkā Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, 1.stāvā, ieejas gaitenī.

 

KASE

Līdz 9.jūnijam KASE skaidras naudas norēķinus pašvaldībā uz vietas nenodrošina. Visi maksājumi veicami ar pārskaitījumu, izmantojot internetbankas pakalpojumus.  

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀŠANAS TERMIŅŠ pārcelts uz 15.AUGUSTU. Aicinām maksājumus par NĪN veikt ar pārskaitījumu, izmantojot internetbankas vai pasta pakalpojumus.  Nomaksāt NĪN iespējams bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

 

DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Klātienē Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina sekojošus pakalpojumus:

 • miršanas gadījuma reģistrāciju;
 • dzimšanas gadījuma reģistrāciju,

par pakalpojuma izmantošanu iepriekš vienoties, zvanot uz tālruņa numuru: 27757381; elektroniskā pasta adrese: dzimtsaraksti@stopini.lv; vadītāja Sandra Graudiņa.

Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumi klātienē netiek nodrošināti. Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojums ir pieejams elektroniski: https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP15/Apraksts

 

SOCIĀLAIS DIENESTS 

Asistenta atskaišu iesniegšana:

 • personas ar invaliditāti asistentu atskaišu nodošana tiek nodrošināta elektroniskā e-adresē: ruta.leisavniece@stopini.lv;
 • ja personas nevar iesniegt atskaites elektroniskā veidā, tad atskaites ir iesniedzamas slēgtā aploksnē, nogādājot tās ar pasta starpniecību, vai aploksnē, kura līmējuma vietā ir parakstīta ar asistenta parakstu un nogādāta pašvaldībā, ievietojot pašvaldības izveidotajā pastkastītē – Stopiņu novada domes ēkā Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, 1.stāvā, ieejas gaitenī.

Pabalstu un pakalpojumu nodrošināšana

 • iesniegumus par sociālajiem pabalstiem un pakalpojumu piešķiršanu iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: socialais.dienests@stopini.lv;
 • ja personas nevar iesniegt iesniegumus elektroniskā veidā, tad iesniegumi ir iesniedzami slēgtā aploksnē, nogādājot tās ar pasta starpniecību, vai aploksnē un nogādāta pašvaldībā, ievietojot pašvaldības izveidotajā pastkastītē – Stopiņu novada domes ēkā Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, 1.stāvā, ieejas gaitenī;
 • veidlapas izvietotas Stopiņu novada domes ēkā Institūta ielā 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, 1.stāvā, ieejas gaitenī.
 • Pārtikas pakas personām krīzes situācijās tiks izsniegtas pirmdienās, iepriekš vienojoties  telefoniski 67910792.

 

BĀRIŅTIESA

Līdz 9. jūnijam un pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu, Stopiņu novada bāriņtiesa turpina attālinātu darbu ar klientiem, pieņemot zvanus un elektroniskus dokumentus, kā arī ar pasta starpniecību un klātienē (pastkastītē) iesūtītos dokumentus. Plašāk: https://stopini.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas-iestades/barintiesa

 

BŪVVALDE 

Klientu iesniegumus pieņem elektroniski bis.gov.lv, elektroniski parakstītus uz e-pastu buvvalde@stopini.lv, vai izmantojot latvija.lv. Konsultācijas lūdzam veikt telefoniski uz darbinieku norādītajiem tālruņiem: https://stopini.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas-iestades/buvvalde

 

Stopiņu novada RADOŠĀS ATTĪSTĪBAS CENTRI “Ulbroka”, “Saurieši”, “Upeslejas”, “Līči”, “Cekule” ir atvērti apmeklētājiem saskaņā ar darba laikiem un apmeklējuma nosacījumiem. 

 

ULBROKAS BIBLIOTĒKA

Sākot ar 18. maiju Ulbrokas bibliotēka atsāk pakalpojumu sniegšanu klātienē, nodrošinot pamatpakalpojumus: bibliotēkas krājuma resursu grāmatu pieņemšanu/izsniegšanu, uzziņu sniegšanu un 15 minūšu piekļuvi datorpakalpojumiem. Savā darbībā iestāde vadās, atbilstoši Kultūras ministrijas 12.05.2020. Rīkojumam Nr. 2.5-1-64 “Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu bibliotēkās”.

Darba laiks lietotājiem (darba dienas no plkst. 10.00 – 17.00).

Informāciju var saņemt, zvanot uz tālruni 67910503, vai rakstot uz e-pastu: biblioteka@stopini.lv.

 

SAURIEŠU BIBLIOTĒKA

Sākot ar 18. maiju Sauriešu bibliotēka atsāk pakalpojumu sniegšanu klātienē, nodrošinot pamatpakalpojumus: bibliotēkas krājuma resursu grāmatu pieņemšanu/izsniegšanu, uzziņu sniegšanu un 15 minūšu piekļuvi datorpakalpojumiem. Savā darbībā iestāde vadās, atbilstoši Kultūras ministrijas 12.05.2020. Rīkojumam Nr. 2.5-1-64 “Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu bibliotēkās”.

Darba laiks lietotājiem (darba dienas no plkst. 10.00 – 17.00).

Darba dienās no plkst. 10.00 – 17.00 informāciju var saņemt, zvanot uz tālruni 25638225, vai rakstot uz e-pastu: sauriesu.biblioteka@stopini.lv.

 

ULBROKAS SPORTA KOMPLEKSS un STOPIŅU PELDBASEINS 

Slēgts līdz 1.jūnijam sakarā ar darbinieku atvaļinājumiem.

 

Pašvaldības aģentūra “STOPIŅU AMBULANCE” 

Informāciju par Stopiņu ambulances darbību skatīt seit: https://stopini.lv/lv/novads/veseliba/pasvaldibas-agentura-stopinu-ambulance

 

Pašvaldības aģentūra “SAIMNIEKS” 

Informācija par aģentūras darbību skatīt mājaslapā: www.saimniekspa.lv

 

ULBROKAS KULTŪRAS NAMS, TLMS "Ulbroka"

Līdz 29.maijam slēgts Ulbrokas kultūras nams un zāle Upeslejās, tiek atcelti visi kultūras pasākumi. Nenotiek interešu izglītības nodarbības bērniem, pieaugušajiem, izmantojot attālinātās apmācību iespējas. 

Līdz 29.maijam slēgta tautas lietišķās mākslas studija “Ulbroka”. Nenotiek interešu izglītības nodarbības bērniem un pieaugušajiem.

 
(14.05.2020.)