Aicina darbā Bāriņtiesas locekli Stopiņu novada Bāriņtiesā

05/07/2019

Aicina pieteikties darbā Stopiņu novada Bāriņtiesā uz Bāriņtiesas locekļa amatu (amata pienākumu izpildes termiņš 5 gadi) (profesiju klasifikators – bāriņtiesas loceklis 341206) darba vieta noteikta Stopiņu novada Bāriņtiesa, Institūta iela 30,  Ulbroka, Stopiņu novads.

Galvenie amata pienākumi:

 • Sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā.
 • Veic dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu riska novērtējumu.
 • Sagatavo bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs.
 • Sagatavo prasības pieteikumus un pieteikumus sevišķā tiesāšanās kārtībā un piedalās tiesas procesos.
 • Izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa un audžuģimenes rīcību.
 • Sniedz konsultācijas fiziskām un juridiskām personām bāriņtiesas darbības kompetences jautājumos.
 • Pārstāv bāriņtiesu tiesā un citās institūcijās bāriņtiesas kompetences jautājumos.
 • Veikt pēcadopcijas uzraudzību, pārstāvēt audžuģimenēs ievietota bērna personiskās un mantiskās intereses, uzraudzīt ilgstošas aprūpes iestādēs ievietota bērna tiesību un interešu nodrošināšanu, aizbildnībā nodota bērna tiesību un interešu nodrošināšanu.
 • Pieņem lēmumu par aprūpes tiesību pārtraukšanu vecākiem. 
 • Bāriņtiesas apliecinājumu izdarīšana, testamentu pieņemšana, pilnvaru noformēšana, paraksta apliecinājumu izdarīšana, dokumentu projektu sagatavošana.
 • Sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma sarakstu sastādīšanā.
 • Sadarbojas ar citām bāriņtiesām,  ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm.

Prasības pretendentiem:–

Pretendentam jāatbilst  Bāriņtiesu likuma 10.pantā noteiktajam:

 • apgūta speciālā apmācības programma Bāriņtiesas locekļiem, priekšsēdētājiem, priekšsēdētāja vietniekiem; 
 • ne jaunāks (-a) par 30 gadiem;
 • otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība tiesību zinātnē, vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā jurista izglītība;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • vēlamas labas divu svešvalodu prasmes (krievu un angļu valodu prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • kā prioritāte: darba pieredze Bāriņtiesā,  bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un pieredze Bāriņtiesas apliecinājumu izdarīšanā, kā arī pieredze darbā ar datu bāzēm tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • bruto alga  996.00 EUR / no 899.00-996.00 EUR;
 • iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;
 • atsaucīgu kolektīvu;
 • veselības apdrošināšanas polisi.

Informācija par darba sludinājumu:
Atrašanās vieta: Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu novads
Darbā stāšanās laiks: nekavējoties
Darba laiks: pilna laika

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, Europass CV, izglītību, profesionālo darbību apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: novada.dome@stopini.lv, vai ar pasta starpniecību – Stopiņu novada dome Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV–2130, var iesniegt līdz 2019. gada 12.jūlijam plkst. 16.00 pirmajā stāvā Klientu apkalpošanas centrā, uz aploksnes norādot ”Pieteikums Stopiņu novada Bāriņtiesas locekļa vakancei”. 

Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei.

Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa. Informējam, ka pretendentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai speciālista atlasei un tiks pārbaudīta saskaņā ar Bāriņtiesas likuma 10.pantu un nav paredzēta turpmākai apstrādei. Darba devējs patur sev tiesības, pārliecināties par iesniegto rekomendāciju patiesumu, kā arī izprasīt rekomendācijas un citu papildu informāciju no iepriekšējiem vai esošajiem darba devējiem.

Vēlama autovadītāja apliecība, B kategorija.