6.novembrī notika Valsts prezidenta Egila Levita tikšanās ar pašvaldību vadītājiem

07/11/2019

6. novembrī Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības domes pārstāvjiem, lai pārrunātu Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) ieviešanas gaitu un uzklausītu pašvaldību vadītāju redzējumu par reformu kopumā, lai veicinātu racionālu un pamatotu diskusiju par ATR turpmāko norisi. 
Valsts prezidents uzsvēra, ka, īstenojot ATR, ir svarīgi koncentrēties uz trim tās būtiskākajiem elementiem, – kompetencēm, teritoriālajām robežām un identitāti.

Kompetenču jautājums ir saistīts ar efektivitāti un kvalitāti, raugoties gan no atbildības līmeņu pozīcijām, gan pieejamības aspekta. E. Levits uzskata, ka kompetenču jautājums turpmākā ATR ieviešanas gaitā būtu jāanalizē krietni detalizētāk, nekā tas bijis līdz šim.

Saistībā ar teritoriju nospraušanu Valsts prezidents uzskata, ka šajā jautājumā būtu jāiesaista iedzīvotāji, jo jāņem vērā viņu paradumi. Tā kā ATR pēc E. Levita ieskatiem ir cieši saistīta arī ar piederības un identitātes jautājumiem, reforma nedrīkst izjaukt kopienas, kas Latvijā pastāv jau vēsturiski, bet, gluži pretēji, tai būtu tās jāstiprina, jo tādējādi tiek veicināta iedzīvotāju piederība savai valstij.

Tāpat Valsts prezidenta uzsvēra, ka visas Latvijas vietas ir vienvērtīgas, tāpēc ir svarīgi, ka ATR veicina solidaritāti un sadarbību starp pilsētām, novadiem un pagastiem, jo ir daudz pakalpojumu un projektu, ko kvalitatīvāk un efektīvāk var paveikt kopradē.
E. Levits ieteica, ka nākamais solis likumprojekta izstrādes fāzē ir plašas, strukturētas diskusijas, kurās kopā sanāktu gan atbildīgās ministrijas, gan Saeimas, gan pašvaldību pārstāvji, lai galarezultātā likums tiktu atbalstīts no visām iesaistītajām pusēm. Tāpat Valsts prezidents akcentēja, ka lielāka uzmanība jāvelta skaidrošanas procesam, jo bieži vien konfliktu cēlonis ir nezināšana.

Uz diskusiju Rīgas pilī bija ieradusies lielākā daļa Latvijas pašvaldību vadītāju, un tika pārrunāti jautājumi par līdzšinējo Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu, minot bažas par sabiedrības iesaisti, demokrātijas principu ievērošanu lēmumpieņemšanas procesā, kvalitātes kritēriju un analīzes trūkumu, kā arī neskaidru argumentāciju. 

Stopiņu novadu pārstāvēja priekšsēdētāja Vita Paulāne. Likumprojektā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” Stopiņu novadu ir paredzēts apvienot ar Ropažu novadu, Garkalnes novadu un Vangažu pilsētu, izveidojot jaunu administratīvo teritoriju – Ulbrokas novads ar administratīvo attīstības centru - Ulbroka.

Attēlā Latvijas Valsts prezidents Egils Levits (centrā) kopā ar Pierīgas novadu pašvaldību vadītājiem: no kreisās – Guntis Liepiņš, Sējas novada domes priekšsēdētājs; Raimonds Audzers, Baldones novada domes priekšsēdētājs; Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada domes priekšsēdētājs; Vita Paulāne, Stopiņu novada domes priekšsēdētāja; Raimonds Čudars, Salaspils novada domes priekšsēdētājs; Andrejs Ence, Babītes novada domes priekšsēdētājs; Aivars Nalivaiko, Inčukalna novada domes priekšsēdētājs; Māris Sprindžuks, Ādažu novada domes priekšsēdētājs.

 

Informācija sagatavota izmantojot Valsts prezidenta kancelejas sniegto informāciju.