28. aprīlī - Lielā Talka Stopiņu novadā

27/04/2018

28. aprīlī visā Latvijā notiks Lielā talka. Stopiņu novads, kā katru gadu, pievienojas un aicinām visus iedzīvotājus iesaistīties lielajā darbā! Talkas sākums plkst. 9:00.

Īpaši aicinām doties talkot kopā uz Sauriešu karjeru. Sakārtosim iecienīto pastaigu taku un atpūtas vietu gar Sauriešu karjera malu, pulcēšanās Pludmales ielas galā automašīnu stāvvietas laukumā. Talkotājus sagaidīs un darbus ierādīs - Rasa Feldmane, Stopiņu novada domes jaunatnes lietu speciāliste, kopā ar #stopinunovadajauniesi

Sakopsim arī taku gar Ulbrokas ezermalu, pulcēšanās futbola sporta laukumā. Kopā ar pašvaldības aģentūras “Saimnieks” un talcinieku palīdzību attīrīsim dabas takai apkārt esošo pamežu, lai pastaigas gar ezeru padarītu vēl skaistākas. Šeit talciniekus sagaidīs Ilze Kļaviņa, Stopiņu novada domes projektu vadītāja.

Dodoties talkot, aicinām iedzīvotājus izveidot un dalīties ar saviem talkas stāstiem - nofotografē vai iefilmē talkošanas vietu pirms un pēc sakopšanas, vai talkas gaitu un dalies sociālajos tīklos, pievienojot #stopinitalko Pēc tam apkoposim talkā paveikto un varēsim salīdzināt, cik tīrs novads bija pirms un pēc talkas. 

Kā vienmēr, mūsu novada talkas neatņemama sastāvdaļa - talkas zupa! Ap plkst.12.00 talciniekus gaidīsim uz gardo talkas zupu - Ulbrokā pie kultūras nama, Sauriešos pie katlumājas, Upeslejās pie sporta laukuma, Līčos pie dienas centra un Cekulē pie katlu mājas.

Talkas koordinators Stopiņu novadā - pašvaldības izpilddirektors Maksims Griščenko (tālr.67910095, e-pasta adrese maksims.griscenko@stopini.lv). Pie M.Griščenko var pieteikt vietas atkritumu izvešanai.

Lai labs noskaņojums un darba spars!

Stopiņu novada pašvaldība