• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Pašvaldība
  • /
  • 22.novembrī notiks nomas tiesību izsole bez apbūves tiesībām nedzīvojamām telpām Cekulē

22.novembrī notiks nomas tiesību izsole bez apbūves tiesībām nedzīvojamām telpām Cekulē

07/11/2019

1. Rakstiska nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsolei  daļai no īpašuma Cekule 17, Cekule, Stopiņu novadā
2. Nedzīvojamo telpu nomas izmantošanas mērķis – noliktavas
3. Izsoles veids – rakstiska izsole ar iespējami augstāku nomas maksu par vienu kvadrātmetru.
4. Izsoles sākumcena ir 130.00  EUR mēnesī.
5. Nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiek slēgts uz 10 (desmit) gadiem.
6. Nomas pieteikums jāiesniedz ne vēlāk, kā līdz 2019. gada 21. novembrim plkst. 17:00, kabinetā Nr.6. Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā
7. Izsole (Nomas pieteikuma atvēršana) notiek 2019. gada 22. novembrī. plkst. 11:30.

IZSOLES NOLIKUMS