13. decembrī notiks publiska apspriede par ceļiem

05/12/2018

Stopiņu novada pašvaldība aicina uzņēmējus un iedzīvotājus uz publisku apspriedi par ceļa pārbūves jautājumiem. Apspriede notiks 2018.gada 13.decembrī plkst. 17.30, Institūta ielā 14, 2.stāvā, Ulbroka.

Lai uzlabotu ceļu un ielu stāvokli, novada pašvaldība plāno piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 

Lai noteiktu nepieciešamos ceļu uzlabojumus, iedzīvotāji un uzņēmēji tiek aicināti izvērtēt sekojošus ceļus un ceļu posmus pēc atlases kritērijiem: darba vietas un sabiedrisko pakalpojumu pieejamība; perspektīvas uzņēmējdarbības attīstībai; vietējo uzņēmēju konkurētspējas palielināšanās; transporta pakalpojumu pieejamība un pasažieru satiksmes uzlabošanās; ietekme tūrisma attīstību; ceļa satiksmes kustības dalībnieku kvantitāte prasa ceļa uzlabojumus; nepieciešamība - esošais ceļa vai ielas posma funkcionālais stāvoklis, uzturēšanas izmaksas, sūdzības par ceļa vai ielas posma neapmierinošu stāvokli; satiksmes dalībnieku drošība; funkcionālo saišu veidošana starp novada vienībām; ainavas un vides uzlabošana. 

Ceļu un ceļa posmu saraksts (nosaukums, garums, km)

 1. Pašvaldības ceļa C-21- Grīvas posms (1.35km-1.91km) (no Jaunsišu ielas līdz autoceļam V34 Līči-Upeslejas)- 0.56km;
 2. Pašvaldības ceļš no Garās ielas (Dreiliņi) līdz valsts autoceļam V32 Dreiliņi-Acones stacija – 0,50 km;
 3. Pašvaldības ceļš -  Poldera iela (Līči) 2.9 km;

Aicinām iedzīvotājus un uzņēmējus izteikt viedokļus, izvirzīt priekšlikumus par novada ceļu attīstību līdz 2018.gada 13.decembrim:

 • sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: planotajs@stopini.lv;
 • sūtot pa pastu uz adresi: Stopiņu novada dome, Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads LV-2130;
 • iesniedzot personīgi Stopiņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā.

Kontaktpersona: novada domes projektu vadītāja Ilze Kļaviņa, e-pasts: ilze.klavina@stopini.lv,  tālrunis 27757387. Anketas pieejamas elektroniski vai Klientu apkalpošanas centrā.

Ceļa posmu izvērtēšanas kritēriji, kas raksturo, cik lielā mērā  konkrētā ceļa sakārtošana uzlabos situāciju.

 1. Ceļa vai ielas posma pārbūve vai būvniecība uzlabos lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektu darbību .
 2. Ceļa vai ielas posma pārbūve vai būvniecība sekmēs kvalitatīvo transporta pakalpojumu pieejamību un uzlabos pasažieru satiksmi.
 3. Ceļa vai ielas posma pārbūve vai būvniecība radīs perspektīvas uzņēmējdarbības attīstībai.
 4. Ceļa vai ielas posma pārbūve vai būvniecība palielinās vietējo uzņēmēju konkurētspēju.
 5. Ceļa vai ielas posma pārbūve vai būvniecība pozitīvi  ietekmēs tūrisma attīstību novada teritorijā.
 6. Ceļa vai ielas posma esošā kustības intensitāte – braucēju un pārējo ceļa satiksmes kustības dalībnieku kvantitāte prasa ceļa uzlabojumus.
 7. Ceļa vai ielas posma pārbūves vai būvniecības nepieciešamība - esošais ceļa vai ielas posma funkcionālais stāvoklis, uzturēšanas izmaksas, sūdzības par ceļa vai ielas posma neapmierinošu stāvokli.
 8. Ceļa vai ielas posma pārbūve vai būvniecība ievērojami palielinās satiksmes dalībnieku drošību.
 9. Ceļa vai ielas posms sekmē funkcionālo saišu veidošanu starp novada vienībām.
 10. Ceļa vai ielas posma pārbūve vai būvniecība uzlabo ainavu un vidi.
 11. Ceļa vai ielas posms sekmēs mobilitāti - nodrošinās darba vietas pieejamību un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību.

 

Ilze Kļaviņa
Stopiņu novada domes projektu vadītāja