• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Pašvaldība
  • /
  • 11.februārī notika kārtējā Vadības grupas sanāksme jaunveidojamās Ropažu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei

11.februārī notika kārtējā Vadības grupas sanāksme jaunveidojamās Ropažu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei

12/02/2021

Atklājot sanāksmi, Gunta Ozola, Vadība grupas vadītāja no Stopiņu novada pašvaldības, informēja, ka sākot ar 17.februāri ārpakalpojuma sniedzējs SIA „CSE COE” (auditors), ņemot vērā iegūto informāciju un pieaicinot Vadības grupas locekļus, ar katru no atbildīgās jomas pārstāvjiem rīkos atsevišķas tiešsaistes tikšanās, lai pārrunātu precizējamos jautājumus un iezīmētu  iespējamo administratīvo struktūru pārstāvētajā jomā. Sanāksmēs varēs piedalīties visi attiecīgās jomas pārstāvētie interesenti. Par sanāksmju norises laikiem tiks informēti Vadības grupas pārstāvji, kuri būs atbildīgi par informācijas nosūtīšanu visiem novadā pārstāvētajiem interesentiem.

Auditors ir sagatavojis Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomas anketu, kura būs jāaizpilda visām pašvaldības iestādēm un speciālistiem, lai izstrādātu vienotu IKT jomas attīstības plānu.

Valsts reģionālās attīstības aģentūras piešķirtā dotācija Ropažu novada pašvaldības (ar administratīvo centru Ulbrokā) administratīvās struktūras projekta izstrādei ir 18 750 EUR, no kuras 16 032,50 EUR tiks maksāts par auditora pakalpojuma sniegšanu un atlikušo  dotācijas summu – 2717,50 EUR  apmērā plānots izmaksāt apvienojamo pašvaldību IKT jomas speciālistiem par līdzdarbību administratīvās struktūras izstrādē, sagatavojot ārpakalpojumu sniedzējam nepieciešamo informāciju IKT jomā. Dotācija IKT jomas speciālistu atlīdzībai tiks virzīta, ja par to tiks panākta vienošanās Apvienotajā finanšu komisijā. 

Sanāksmes turpinājumā Vadības grupai savu redzējumu par plānoto struktūru prezentēja Dzimtsarakstu nodaļas, struktūra nosūtīta precizēšanai un atkārtotas prezentācijas sagatavošanai. Tika prezentēta arī Sabiebrisko attiecību un komunikācijas nodaļas planotā struktūra un Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļas struktūra, abas prezentācijas bez izmaiņām nodotas auditoram izvērtēšanai un kopējā plāna izstrādei.

 

Informāciju sagatavoja:
Līga Emule-Konone, juriste
Inese Skrastiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste
Stopiņu novada dome