Rīgas satiksmes 34. un 51. maršruta reisi Pierīgā Stopiņu novadā netiks būtiski mainīti

02/04/2012

Ņemot vērā sarežģīto situāciju ar finansējumu SIA „Rīgas satiksme” pārskatīs maršrutus, kas iziet ārpus Rīgas pilsētas robežām. Rezultātā ir iespējams atsevišķu maršrutu slēgšana, kas noteikti ietekmētu Pierīgas pašvaldības.

Lai izvērtētu radušos situāciju un meklētu risinājumus, 7.martā Rīgas domē pulcējās Rīgas domes Satiksmes un transportu komiteja, SIA „Rīgas satiksme” un minēto Pierīgas pašvaldību pārstāvji, Rīgas plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta pakalpojuma organizēšanas nodaļas vadītāja L. Olante.

Sanāksmē sprieda par esošo situāciju sakarā ar LR Satiksmes ministrijas iesāktajiem pasākumiem valsts līdzekļu ietaupīšanā.

Rezultātā varētu būt, ka no 12 maršrutiem kas šobrīd līdzfinansēti paliktu tikai 6, kā arī šo maršrutu līdzfinansējums būtu mazāks. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums un MK noteikumi Nr.1226 neparedz juridiskas iespējas, ka Pierīgas pašvaldības varētu finansēt pilsētas maršrutus. Arī visas pašvaldības šī gada budžetu ir apstiprinājušas un nav brīvu līdzekļu papildus finansējumam. Līdz ar to valdības paziņojums par dotāciju samazināšanu šajā gadā ir nekorekts un tam nav nekāda pamatojuma. Tāpat arī nav iespējams nošķirt iekāpjošos pasažierus transportlīdzeklī, kurš ir kādas pašvaldības iedzīvotājs, jo vienā pusē ceļam ir pilsēta, bet otrā novads. Līdz šim nav arī informācijas par pasažieru skaitu katrā reisā, lai varētu izanalizēt iespējas koriģēt reisu skaitu.

Pašvaldību un arī SIA „Rīgas satiksme” pārstāvji vienojās, ka jādara viss, lai no izveidojušās situācijas neciestu iedzīvotāji. Problēma ir jārisina valsts līmenī. Problēmas risināšanā jāiesaistās Latvijas pašvaldību savienībai, Satiksmes ministrijai, VSIA Autotransporta direkcijai, Rīgas plānošanas reģionam un pašvaldībām.

Pašreiz Rīgas satiksmes maršruti Pierīgā Stopiņu novadā 34 un 51 maršruta reisi netiks būtiski izmainīti. Nākošā tikšanās pēc 20.marta ar ieinteresētajām pusēm.

Jānis Pumpurs, Stopiņu novada pašvaldības priekšsēdētājs

51.autobusa kustību grafika izmaiņas ar 2012.gada 10.aprīli