Pierīgas reģionā ir pieaudzis zādzību skaits no privātīpašumiem

05/07/2018

Pārsvarā zādzības tiek veiktas – izsitot loga stiklu, atspiežot loga vai terases durvis, salaužot durvju slēdzi, no kāpņutelpām vai arī iekļūstot īpašumos, kuri nav aizslēgti. Lai arī lielākoties noziegumi notiek īpašniekiem esot prombūtnē, nereti zādzības tiek izdarītas arī brīžos, kad īpašnieki atrodas savā īpašumā.

Stopiņu novada pašvaldības policija aicina iedzīvotājus nekavējoties ziņot par redzētām aizdomīgām personām un automašīnām uz diennakts operatīvo tālruni 67910901 vai 110. 

Kā izvairīties no zādzības:

  • Dodoties prom, obligāti ir jāaizslēdz durvis un jāaizver logi, logus nedrīkst atstāt arī vēdināšanas režīmā.
  • Iespēju robežās jāuzstāda apgaismes ķermeņus, tai skaitā ar kustības sensoriem un jāatstāj tos ieslēgtus.
  • Uzstādīt videokameras.
  • Uzstādīt signalizāciju (tai nav obligāti jābūt dārgai un sarežģītai sistēmai, saimniecības preču veikalos ir iespējams iegādāties signalizācijas ierīces, kuras pašiem ir viegli uzstādāmas. Nostrādājot kustības sensoram, tiek pievērsta gan Jūsu, gan arī kaimiņu uzmanība)!
  • Vienoties ar kaimiņiem par abpusēju īpašuma uzraudzīšanu prombūtnes laikā.
  • Vērtīgas mantas glabāt drošā vietā - nelielus priekšmetus ieteicams glabāt seifā vai arī paslēpt, lielākus priekšmetus iespēju robežās piestiprināt pie ēku sienām vai citiem nepārvietojamiem priekšmetiem.
  • Arī privātmāju teritorijā esoša suņa klātbūtne var atbiedēt zagļus.
  • Nekavējoties informēt policiju arī par neizdevušos zādzības mēģinājumu.