Gājēju celiņš no Sauriešiem līdz Upeslejām turpmāk būs apgaismots

03/07/2018

Jūnija beigās uzsākti apgaismojuma izbūves darbi gar gājēju celiņu no Sauriešu ciema līdz Upesleju ciemam. 

Apgaismojums tiks izbūvēts 737 metru garumā, izgaismojot visu celiņa posmu, kurā līdz šim apgaismojuma nebija.

Darbu pasūtītājs PA “Saimnieks”, līguma summa 19 700,00 bez PVN. Darbu izpildītājs SIA “Doma būve”.

I. Skrastiņa
Stopiņu novada dome