Ulbrokas bibliotēkas zinību stunda ''Bibliotēkgrāmatu izzinošā vide''

27/01/2020

Tradicionāli janvāra mēnesis Ulbrokas bibliotēkā iesākās ar pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vecāko grupu “Taurenīši”, “Zvaigznītes”, “Bitītes” un “Knīpas un Knauķi” audzēkņu apmeklējumu uz bibliotekāro zinību stundu. Šajā reizē, vadoties pēc PII “Pienenīte” gada tēmas par vidi un apkārtni, arī zinību stunda tika virzīta uz sarunu par to, kā atpazīt Ulbrokas bibliotēku no citām, kas notiek bibliotēkā un kādas iespējas pieejamas tās apmeklētājiem. Zinību stundas moto - ievēro, ieklausies, iegaumē! Bibliotekārai stundai bija 4 sadaļas, kur pirmajā ar uzdevuma palīdzību tika noskaidrota bibliotēkas atpazīšanas zīme vai logo, otrajā - bērniem bija jāieklausās Ulbrokas bibliotēkas vadītājas Daigas Brigmanes stāstījumā par bibliotēkas darbu un, protams, par grāmatām – to daudzveidību (dažādiem formātiem, lielumiem, biezumiem, smagumiem, vecumiem utt.), saturu un lasīšanas iespējām. Trešā sadaļa lika atcerēties un iegaumēt iepriekš dzirdēto ar aktīvu līdzdalību apgalvojumu spēlē bibliotekāres Dainas vadībā, un noslēdzošajā sadaļā bērni pēc sirds patikas un savām vēlmēm varēja izvēlēties grāmatas lasīšanai vai pārlapošanai turpat bibliotēkā uz vietas. Grāmatas, dažāda lieluma un smaguma, rindojās akurātās kaudzēs un bērni starp tām vēl joprojām pāršķīra lapu pēc lapas kārtējai grāmatai. Zinību stundai beidzoties, katra grupa saņēma pateicības rakstu par līdzdalību, kā arī grāmatiņu, izmantošanai mācību procesā. Gandarījums par padarīto Ulbrokas bibliotēkas darbiniecēm ir tad, ja kāds no mazajiem apmeklētājiem pēcāk atgriežas kopā ar vecākiem, lai kļūtu par bibliotēkas lasītājiem.

Paldies PII “Pienenīte” metodiskajam un pedagoģiskajam personālam par sadarbību un uz tikšanos citās, ar Ulbrokas bibliotēku saistītās, aktivitātēs! 

Ieskatam “Bibliotēkgrāmatu izzinošā vide”, PII “Pienenīte" audzēkņu viesošanās Ulbrokas bibliotēkā:https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas/bibliotekgramatu-izzinosa-vide

Daina Kalmane, 
Ulbrokas bibliotēkas bibliotekāre