Ulbrokas bibliotēkas telpu maiņa

28/07/2020

Ulbrokas bibliotēkas jaunās telpas ir sagatavotas darbam, lai klātienē satiktos ar esošo un potenciālo lasītāju. 2020. gada 10. augustā vērsim bibliotēkas durvis grāmatu izsniegšanai – saņemšanai Institūta ielā 3. Jaunajās Stopiņu novada Kultūras centra telpās gaidīts katrs, kas vēlas būt piederīgs grāmatvides piedāvājumam.

Grāmatu krājuma pārvietošanā, ievērojot nepieciešamos drošības un distancēšanās pasākumus, tika iesaistīti Zemessardzes 19. kaujas nodrošinājuma bataljona karavīri. Fotogalerija skatāma šeit: https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/galerijas

Paldies, komandiera Kaspara Auzenbaha atbalstam un karavīru līdzdalībai par 15 tūkstoši vienību apjomīga krājuma pārvietošanu. Paldies, PA “Saimnieks” transporta pakalpojumam, bibliotekāru intensīvai darbībai un Zibakcijas – Nāc uz savu bibliotēku ar kartona kasti! atbalstītājiem, iedvesmotājiem un netieši iesaistītajiem, kas piedalījās grāmatu iesaiņošanā, veltot ceļavārdus turpmākam bibliotēkas darbam jaunajās telpās. Kā pateicība, jūs gaida ekskursija un jauno telpu apskate.

Aicinām arī citus interesentus pieteikties jaunās ēkas iepazīšanai un aplūkošanai, veicot pierakstu bibliotēkā pie bibliotekāra vai pa tālruni 67910503. 

Atverot jaunās telpas jau augustā, vēlamies sastapt saprotošu lasītāju, lai rudenī, saskaņā ar epidemioloģiskās drošības nosacījumiem, organizētu svinīgu jauno telpu atklāšanu. 

Informējam, ka no 1. septembra bibliotēkai jauns darba laiks: nedēļā nodrošinot piekļuvi bibliotēkas resursiem un telpām sešu dienu režīmā ar pusdienas pārtraukumu darba dienās.

Darba laiks (septembris – maijs)

Darba laiks (jūnijs, jūlijs, augusts)

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās

11.30 – 19.00

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās

11.30 – 19.00

Trešdienās, piektdienās

9.30 – 17.00

Trešdienās, piektdienās

9.30 – 17.00

Sestdienās  10.00 – 14.00

Sestdienās  - slēgts

Pusdienas pārtraukums darba dienās no plkst. 13.00 – 13.30.

Katra mēneša otrā trešdiena – Spodrības diena – bibliotēka slēgta

 
Uzsākts jauns darba cēliens, kas mērīs mūsu labo nodomu, lielo darbu un jauno cerību stundas. Uz izdošanos un tikšanos klātienē,
 
Daiga Brigmane, Ulbrokas bibliotēkas vadītāja