Tautas lietišķās mākslas studijai ''Ulbroka'' 60 gadu jubileja

08/10/2020

Ir 2020.gada krāsaino lapu un saules apmirdzētais rudens, kurš Stopiņu novadā šobrīd mirdz vēl košāk un krāsaināk kā citu gadu. Mirdz un sirdis silda līdzcilvēku dvēseles. Novadā ir iemirdzējusies “’ULBROKAS PĒRLE” - kultūras un gaismas nesēja novada ļaudīm daudzu, jo daudzu turpmāko gadu, desmitgadu, simtgadu garumā. Šobrīd pašā pērles viducī krāsu priekā mirdz arī mūsu Tautas lietišķās mākslas studija ''ULBROKA''. Viss ir noticis likteņa sakritībā. Mūsu studijai 60 gadu jubileja! Tie ir darba un radīšanas prieka piepildīti gadi. Tie caur  cilvēku sirdīm un darbīgām rokām izloloti mākslas darbi, kuri sevī nes mūsu vēstures un etnogrāfijas vēstījumu, lai to nodotu mūsu nākamajām paaudzēm. Tikai esot kopā savās ģimenēs, savos kolektīvos, savos draugos un paziņās, savās skolās un kaimiņos mēs varam šo vēstījumu nodot līdzcilvēkiem. Varam mācīt tos ieraudzīt krāsu burvību un līniju ņirbošos ritmus. Mēs ejam soļu solī ar saviem bērniem, mazbērniem, mazmazbērniem, sildot tos ar saviem lielajiem plecu lakatiem, segām. Mēs pasniedzam savus pašdarinātos linu dvieļus, kad Līgo rītā kājas izbridušas rīta rasu. Mēs ietinam savus mazuļus lina paladziņos un samīļojam viņu mazās kājiņas un rociņas, tā nododot savu mīlestībā radīto darbiņu viņu dvēselītēm.

Ak šī skanīgā un krāsu piepildītā nedēļa, kurā 26.septembrī tika atklāta ''Ulbrokas Pērle'' un viņas viducī krāsu un līniju ritmu dejā rotājas Tautas lietišķās mākslas studija ''Ulbroka'' ar izcili un smalki niansētajām Zentas Bergas un Baibas Kurzemnieces  šatieru segām, ar Aldonijas Auziņas smalkajiem rožceliņu rakstiem, ar studijas dibinātājas Veltas Āpšas un jaunās audējas Gitas Salmanes smalkajiem linu aizkaru audumiem, ar Zentas Dīces un Diānas Keires precīzi un prasmīgi izaustajiem linu galdautu rakstiem, ar Baibas Kurzemnieces, Līgas Kurzemnieces, Lienītes Kovaļenko, Andras Meirēnas un citu rokdarbnieču smalkajiem mežģīņu rakstiem šallēs un galdautos un pērļotajos pulsa sildītājos, ar Zentas Dīces, Antras Kalniņas un Monas Vītoliņas saules un zemes krāsu piepildītajiem grīdas celiņiem, ar Elitas Treijas pirmo un veiksmīgi darināto rakstaino jostu, ar Agritas Otomeres īpašo stāstu un smalki izaustajiem brunču un vestīšu audumiem, uzadītajiem apmetnīšiem sev un visai savai septiņu bērnu saimei, ar Agritas meitas Kates un citu bērnu pašaustajām un darinātajām somiņām un glezniņām, ar Monas Vītoliņas gobelēnu “Zirdziņš’’. Šo dalībnieku stāstus par savas Dzimtenes Latvijas un Stopiņu novada sakopto pļavu, dārzu un mežu saules pielietajām krāsām  viņu darbos varētu stāstīt vēl un vēl.

Studijas audēju iedvesmota un atbalstīta esmu darinājusi  Stopiņu novada karogu, 19.Zemessardzes bataljona karogus, Ulbrokas dejotāju kolektīva  “Luste“ karogu, Stopiņu daudzbērnu biedrības karogu, Dziesmu un deju svētku dejotāju karogu, Jūras akadēmijas karogu, Drustu pagasta ģērboni un karogu, un daudzus citus darbiņus. To visu bija iespējams veikt tikai esot kopā ar savu sirsnīgo labestības un sirds siltuma piepildīto kolektīvu, kura ikviena dalībnieka radītais darbiņš un mīlestība uz rokdarbiem paceļ spārnos jaunām idejām un darbiem dodot spēku veikt dažkārt domās neiespējamo!

Vārdos neizsakāms prieks un pateicība par Stopiņu novada domes priekšsēdētājas Vitas Paulānes un Kultūras centra “Ulbrokas Pērle” vadītājas Vitas Pinnes skanīgo dziedājumu un veltījumu studijai izstādes atklāšanas dienā! Tik daudz sirds siltuma un pārsteigumu!

Sirsnīgs paldies par Kultūras centra “Ulbrokas Pērle” vadītājas Vitas Pinnes sirsnīgo uzņemšanu un mākslinieciskajai vadītājai Intai Kalniņai par sirds siltumu!

Paldies Ulbrokas bibliotēkas vadītājai Daigai Brigmanei par ilggadīgo un saskanīgo kopā būšanu ar studiju gan projektos, gan domās, gan ikdienas solī kopā ar studijas dalībniecēm kopīgos literāros vakaros bibliotekā!

Paldies domes priekšsēdējas vietniekam  Aināram Vaičulenam par kopā būšanu un atbalstu studijas izstādes atklāšanā!

Paldies Kultūras centra saimnieciskajam vadītājam Edgaram Circenam par gaismām un izpratni!

Kā mūža ritums tā arī studijas gadu ritums ir straujš, krāsains un piepildīts ar dvēseles mirdzuma radītām un daudzkrāsu lietām, un daudzkrāsu toņiem atmiņu ceļos! Šos vārdus teica Daiga studijas jubilejā un veltīja studijai rindas no dzejnieces Aspazijas dzejas:
Kā plats jostas, gan vaļā tītas’,
Gan planētām cieši apkārt vītas,
Kā tulpes irliem strīpotās drīksnas-
Ienāca pasaulē 
Kā sīka atraitnīte rudens dobītē-
Dvēsele.
Un lielums, un gars, un idejas 
Nav vairāk nekas 
Kā skaistuma atmiņas...

Paldies visām un visiem tautas lietišķās mākslas studijas ''ULBROKA'' dalībniekiem par mīlestību radot savus rokdarbus!

Visi laipni aicināti uz izstādi ”Ulbrokas Pērlē” līdz 23.oktobrim un turpmāku satikšanos TLMS ''Ulbroka'' telpās Institūta ielā 22, Ulbrokā, katru otrdienu no 18.40! 

Mācīsimies mūsu senču amatu prasmes, latvju rakstus un mūsdienu interjera neatņemamu sastāvdaļu – tekstīliju darināšanas Tautas lietišķās mākslas studijas ''Ulbroka'' vadītājas noslēpumus!

Plašāks ieskats studijas 60 gadu jubilejas norisēs un izstādē, Annas Imbrates-Siliņas fotogrāfijās: https://stopini.lv/lv/galerijas/tlms-ulbroka-60-604

Ārija Vītoliņa
TLMS "Ulbroka" vadītāja, tekstilmāksliniece, Gaismas pamatskolas un pamatskolas “’Rīdze”’ mājturības un interešu izglītības skolotāja,