Stopiņu novada amatiermākslas kolektīvu darbība

25/02/2021

Ārkārtas stāvoklis ir būtiski ietekmējis Kultūras centra “Ulbrokas Pērle” un Stopiņu novada amatiermākslas kolektīvu darbību. Kolektīvu darbība klātienē, pat viens pret viens formā, šobrīd joprojām ir liegta, tādēļ kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem ir jādomā citas – digitalizētas darba formas. Strādāt ar kolektīvu klātienē vai attālināti ir divas būtiski atšķirīgas darbības izpausmes. Individuālais darbs ar kolektīvu dalībniekiem ir daudz laikietilpīgāks un nereti arī psiholoģiski un emocionāli sarežģītāks. Tāpat ne visiem ir pieejama nepieciešamā tehnika vai pietiekamas zināšanas digitālo platformu lietošanā, kā arī vieta (telpa), kur darboties, bet, protams, šie jautājumi tiek atrisināti, un mēģinājumu process notiek. Mūsu amatiermākslas kolektīvi nepadodas grūtību priekšā un uztur sevi formā arī šajos apstākļos. Svarīgi ir saglabāt meistarību, darbošanās prieku un kolektīva iekšējo dzīvi. Darbošanās tiešsaistes platformās nerada šo kopā būšanas sajūtu, bet visiem kopā, vienam otru atbalstot, mēs šo laiku izturēsim. 

Ar video palīdzību aicinām ielūkoties kolektīvu attālinātās darbības procesā: https://www.youtube.com/watch?v=LEYWAeH2Z14 

Jau pēc pavasarī izsludinātā ārkārtas stāvokļa kolektīvi apliecināja, ka darba process nepārtraukti turpinās. 2020.gada rudenī Kultūras centra “Ulbrokas Pērle” Atklāšanas koncertā kolektīvi sevi pieteica ar spilgtiem mākslinieciskajiem priekšnesumiem. 

Arī šobrīd kolektīvi radoši un pastāvīgi strādā. Jauktā kora “Ulbroka” un sieviešu kora “Madara” dziedātāji var apgūt savas dziesmu balsis, klausoties audio ierakstus. Protams, visa kora vienlaicīga dziedāšana tiešsaistes platformā nav jēgpilna darba forma, jo ļoti būtiski atšķiras tehniskās lietas – interneta ātrums, mikrofonu īpatnības utt. Tiešsaistes platformas vairāk tiek izmantotas vokālo kļūdu analīzei, pārrunām, kolektīva dalībnieku savstarpējās saiknes uzturēšanai. Nereti mēģinājumu ietvaros atliek laiks arī muzikālu viktorīnu risināšanai un kultūrnotikumu pārrunāšanai. Šādas sarunas un diskusijas par kultūras notikumu aktualitātēm veicina kolektīvu saliedēšanos. Tāpat kolektīvi un to vadītāji piedalās meistarklasēs un attālinātajos semināros. 

Vokālais ansamblis “Sagša” turpina gatavoties savam 45 gadu jubilejas koncertam. Kolektīvs ļoti cer turpināt ikgadējo koncerta “Līgo saule, līgo” tradīciju jūnija mēnesī. Regulārs un sistemātisks darbs ar kolektīva dalībniecēm notiek ar video zvanu starpniecību. 

Senioru deju kolektīva “Ulenbroks” vadītāja Ineta Svilāne stāsta par gada pirmajos mēnešos paveikto: “Katru gadu janvāris, februāris un marts dejotājiem bija īstais laiks, kad cītīgi gatavojāmies ikgadējai deju skatei un, protams, aktīvs laiks koncertdarbībai. Šogad šis laiks ir krietni citādāks - daudz mierīgāks. Bet senioru deju kolektīva “Ulenbroks” dejotāji neslinko. Viņi ir aktīvi - dodas dabā, slēpo, nūjo un  bauda citus ziemas priekus. Iztrūkst kopā būšanas prieks, bet daļēji to kompensējam ar attālinātām  nodarbībām e-vidē. Katru otrdienas un ceturtdienas vakaru dejotāji iesaistās nodarbībās, kurās rūpējas par veselu ķermeni (stiprinot ķermeņa muskulatūru un kaulus, uzlabojot sirds – asinsvadu un elpošanas sistēmas funkcionālās spējas) un emocionālo labsajūtu. Kā arī nodarbības izskaņā izdancojam dažādus deju rakstus, lai, atsākoties klātienes mēģinājumiem, būtu labā formā turpināt iesākto.”

Vidējās paaudzes deju kolektīva “Stopiņš” dalībnieki, lai neaizmirstos klātienē strādājot apgūtās dejas, regulāri atkārto  deju soļu kombinācijas. Tiek filmēts un nosūtīts kolektīva dalībniekiem video, lai, to skatoties, dejotāji varētu apgūt un nostiprināt deju soļus. Kolektīva vadītāja Aiga Medne stāsta: “Lai uzturētu kolektīva  radošo garu un rūpētos par dejotāju labo garastāvokli,  rīkojam foto un video akcijas, tādejādi tiekoties vismaz sociālajā vidē. Februārī tapa divas šādas akcijas - “Tev no manis pika tika, man no tevis pika tika”, un “Ai, kājiņas, ai, kājiņas, dancot grib, dancot grib!”. Tāpat VPDK Stopiņš attālināti veic tautastērpu inventarizāciju, sakopj un atjauno tautastērpu bāzi.”

Līdzīgi darbojas arī vidējās paaudzes deju kolektīvs “Luste” – vingro, dejo, skatās video un apgūst attiecīgās deju kustības. Kolektīvs regulāri sazinās savā starpā Whatsapp vietnē, tiek nodota jaunākā informācija un norisinās domu apmaiņa par  dienas aktivitātēm. Protams, ka došanās dabā un aktīva sevis nodarbināšana palīdz uzturēt un saglabāt kolektīva dalībnieku fizisko formu.

Jauniešu deju kolektīvs “Pastalnieki" šajā ārkārtējās situācijas laikā radoši meklē jaunas iespējas turpināt darīt to, ko tik ļoti vēlas katra dejotāja sirds - dejot! Tiek meklētas iespējas strādāt un tikties sociālajā vidē gan mēģinājumos, gan dažādos  kolektīvu "izaicinājumos", gan video veidošanā. Kā stāsta kolektīva vadītāja Antra Vilmane, “šajā laikā esam atklājuši, ka esam ne tikai dejotāji, bet arī režisori, aktieri un varam kļūt par jebko, par ko esam sapņojuši kļūt bērnībā! Šis ir brīdis, kad varam atrast laiku arī tērpu papildināšanai. Brīdis, kad varam pasapņot - kas būs, kad tiksimies.”

Ļoti detalizēti par sava kolektīva darbību stāsta ansambļa “Akcents” vadītāja Anita Rieksta: “Ansamblis “Akcents”, kura pamatsastāvu veido seši akordeonisti, aktīvi gatavojas savai 10 gadu jubilejai, kura iecerēta šī gada rudenī. Tiek veidota svētku programma, kura periodiski papildinās ar jauniem, kā arī skanīgiem iepriekšējo gadu skaņdarbiem. Uzsvaru liekam uz skaņdarbiem ar solistiem, jo dažādība veido krāsaināku programmu. Tāpēc pēdējo mēnešu laikā tika apzināti iespējamie viesu solisti, notika telefoniskas pārrunas ar viņiem, nošu materiāla aizgādāšana partiju apguvei. Ansambļa “Akcents” mēģinājumi notiek katram individuāli ar vadītāju tiešsaistes platformā. Tiek sakārtota aplikatūra, iestrādāti tempi, iezīmēts iespējamais dinamiskais plāns. Ar milzīgu nepacietību gaidām mēģinājumus klātienē. Otrs virziens, kurā darbojas Ulbrokas akordeonisti, ir 12. jūnijā paredzētais akordeonu orķestru un ansambļu lielkoncerts Līgo parkā. Novembrī tika sagatavots skaņdarbu repertuārs. Ir apzinātas visas Latvijas mūzikas skolas ar akordeona spēles apmācību un izsūtītas notis programmas apguvei. Notikušas pārrunas ar iespējamiem viesu māksliniekiem programmas kuplināšanai. Pie labvēlīgiem apstākļiem aicināti piedalīties arī ciemiņi no Igaunijas un Lietuvas. No 25. līdz 28. augustam Igaunijas pilsētās Abjā – Paluojā un Pērnavā notiks Baltijas valstu akordeonistu orķestra “Baltic Tremolo” 20 gadu jubilejas koncerti. “Akcenta” akordeonisti orķestra sastāvā spēlē visus 10 pastāvēšanas gadus. Koncertiem tiek gatavota īpaša svētku programma. Atliek cerēt, ka Covid-19 neliks veikt korekcijas pasākuma norisē.”

Pateicoties Stopiņu novada amatierteātra “Dille” aktīvajai dalībniecei Ingrīdai Balodei, ikviens interesents sociālajos tīklos var tuvāk iepazīt katru kolektīva dalībnieku. Raksti ir ļoti interesanti un tēlaini. Mēs, pat neredzot rakstam pievienotās fotogrāfijas, varam pilnībā iztēloties katru “Dilles” aktieri dažādu lomu rakursos. Bet foto akcenti, protams, katru ļauj iepazīt vēl spilgtāk. Vaicāta par “Dilles” darbību gada pirmajos mēnešos, Ingrīda stāsta: “Kā jau Meteņu mēnesī pienākas, pavasaris tuvojas ar savu priekšvēlēšanu kampaņu - zīlīšu “zīlēšanu”, bet ziema par katru cenu grib noturēt savas pozīcijas ar aukstuma viļņiem. Tomēr Teātra cilvēkiem patīk kā viens, tā otrs un pat Covid 19 sērga paliek otrajā plānā, kad notiek mēģinājumi, kaut vai tiešsaistes platformā. Februārī amatierteātris “Dille” turpina apgūt tiešsaistes piedāvātās iespējas - klausāmies mūsu režisora Induļa Smiltēna pasniegtās runas stundas un tekstu analīzi caur  mūsu Tautas dziesmām, tās analizējot un runājot. Esam noskatījušies nofilmēto materiālu Karela Čapeka izrādei “Kā top izrāde”, saņēmuši režisora konstruktīvos komentārus, un pašreiz katrs pats analizē savu darbu un domā par sava tēla pilnveidošanu. Paralēli izmēģinām dažādas radošas darbības, lai iepriecinātu sevi un citus ar video materiāliem vai rakstu darbiem.”

Lai arī Kultūras centrā “Ulbrokas Pērle” pasākumi šobrīd nenotiek, darāmā ir ļoti daudz - piedalāmies semināros, iepazīstamies ar koncertu piedāvājumu dažādu koncertorganizāciju un producentu sagatavotajās prezentācijās, attālināti tiekamies ar kolēģiem, pilnveidojam skaņu un gaismu tehnisko iespēju amplitūdu, apgūstam jaunas profesionālās programmas. Jaunie apstākļi liek meklēt citas darbības formas. Šobrīd savus apmeklētājus varam uzrunāt sociālajos tīklos un akcentēt dažādus svētkus ar vizuāliem akcentiem aiz Kultūras centra stiklotajiem logiem. Mēs visi gaidām pavasari, gaidām saules pozitīvo enerģiju un atkalredzēšanās prieku. Mēs gribam ticēt brīnumam, jo attālinātā komunikācija kultūrā ir ļoti nomācoša. Lai mums visiem laba veselība, psiholoģiska izturība un ticība, ka kādreiz tomēr viss atkal notiks! 

Aicinām sekot Kultūras centra “Ulbrokas Pērle” un mūsu amatiermākslas kolektīvu sociālajiem kontiem vietnē Facebook.

Kultūras centra “Ulbrokas Pērle” mākslinieciskā vadītāja Inta Kalniņa,
sadarbībā ar Stopiņu novada amatiermākslas kolektīviem