Maijs – Latvijas Brīvības mēnesis!

11/05/2018

Kur zemi lai krāšņāku rastu, 
Kam skaistākas dziesmas lai dzied, 
Kā zemi pie dzintara krasta, 
Kā zemi, kur ābeles zied. 

Tā zeme ir dzimtene mana, 
Te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana, 
Šo zemi par Latviju sauc.
/A.Sakse/

Latvijas valsts 100.jubilejas gadā maijs ir iezīmīgs kā īpašs mēnesis. Jau aprīlī, pulcējoties pa balta galdauta Brīvības pieminekļa pakājē, kultūras ministre Dace Melbārde un kultūras pasākumu veidotāji pieteica maiju kā īpašo Brīvības mēnesi mūsu valstī, kad akcentējam Latvijas brīvībai vēsturiski nozīmīgos notikumus. Latvijas cilvēki svin Latvijas brīvību un novērtē brīvības sniegtās iespējas. Ikviens interesents var tuvāk iepazīties ar Brīvības mēneša Latvijas valsts simtgades pasākumu programmu vietnē www.lv100.lv/briviba.  Maija mēnesī notiks šīs būtiskās simtgades pieturzīmes atzīmēšana ar plašu sporta, kultūras un izziņas notikumu klāstu, stiprinot un godinot Latvijas cilvēku un valsts pamatvērtību – brīvību! Brīvības mēnesī ikviens aicināts iesaistīties savas personīgās un valsts brīvības atzīmēšanā. 

Baltā galdauta svētki ir veids kā svinēt Latvijas otro dzimšanas dienu - mūsu PAR dienu, pieminot 1990.gada 4.maiju, kad Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu - lēmumu, kas atjaunoja Latvijas suverenitāti. Tā bija diena, kad izvēlējāmies brīvību, pateicām PAR grāmatām, kas drīkst būt mūsu grāmatplauktos, PAR mūsu draugiem no visas pasaules, PAR brīvai informācijai, uzņēmīgumam un patiesai līdzdalībai.

Latvijas Kultūras ministrijas un Latvijas simtgades biroja iniciētais pasākums - Baltā galdauta svētki bija pirmais notikums, kas 2017.gada 4.maijā ieskandināja Latvijas simtgades piecu gadu svinēšanas ciklu. Pirms gada šajā dienā Latvijas pierobežā satikās cilvēku roku un gara spēks akcijā “Apskauj Latviju”, gar Latvijas robežu stādot simtgades ozolus, Latvijā un pasaulē tika svinēti Baltā galdauta svētki. Šajā laikā atzīmējām arī 100 gadus kopš vēsturiskā Latgales lēmuma apvienoties ar Kurzemi un Vidzemi ceļā uz neatkarīgu valsti. Šis notikums kļuva par pagrieziena punktu Latvijas neatkarības iegūšanā.

Arī Stopiņu novadā nu jau trešo reizi tika atzīmēti Baltā galdauta svētki, kuru īpašā raksturzīme šogad bija mūsu novada bērnu veltītais koncerts māmiņām. Tādējādi zināmā mērā šogad Baltā galdauta svētkus varējām skatīt bērna acīm. Koncertā piedalījās vairāku Stopiņu novada izglītības iestāžu audzēkņi. Skanēja dziesmas un dejas, bija arī dažādi muzikāli pārsteigumi. Paldies ikvienam koncerta dalībniekam, viņu vecākiem un pedgogiem. Koncerts izvērtās muzikāli, žanriski un stilistiski daudzveidīgs, tādēļ gandarīti bija visi klātesošie. Paldies arī radošajai apvienībai “Pasaku nams” par koncerta muzikālu bagātināšanu, bet jo īpaši pasaku tēlam Sprīdītim par interesanto un sirsnīgo koncerta vadīšanu. Koncertam izskanot, Sprīdītis ikvienam novēlēja būt tikpat čaklam, drosmīgam, neatlaidīgam un uzņēmīgam kā viņš – tad ikviens atradīs savu laimīgo zemi tepat Stopiņu novadā un spēs piedzīvot sirdī ilgi lolotus brīnumus ne tikai virtuālajā realitātē. 

Sagaidot Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu – 4.maiju, Baltā galdauta svētkos bija iespēja satikties, dalīties atmiņās un iespaidos, kā arī piedalīties radošajās aktivitātēs, kuras bija sarūpējušas Stopiņu novada iestādes, uzņēmēji un mākslinieciskie kolektīvi. Arī šogad turpinājām tradīciju – Baltā galdauta svētki ielas garumā. Ikvienam klātesošajam bija iespēja aktīvi līdzdarboties svētku norisē un dāvināt savu laiku un labo domu enerģiju Latvijai un savam novadam. 

Balts galdauts latviešiem jau vēsturiski ir simbols kopīga galda klāšanai un svinēšanai. Parasti ap galdu ar savu cienastu pulcējas ģimene, draugi, kaimiņi vai novada iedzīvotāji. Balts galdauts - ģimenes vērtība, mūsu tautas pašapziņas un lepnuma simbols, kas joprojām glabājas daudzu skapjos no paaudzes paaudzē. Pie balti klāta galda vienmēr tiek risinātas sarunas, pieņemti nozīmīgi lēmumi, svinēti svētki, apliecināts dzimtas stiprums un vēlme būt visiem kopā. Baltā galdauta svētku mērķis jau arī ir iedvesmot cilvēkus 4.maijā pulcēties pie viena galda draugu vai tuvinieku lokā, apzināti svinot savas valsts esību un godinot to. 
Interesanti, ka Baltā galdauta svētku svinēšana būs sākums arī jaunai Latvijas Institūta  iniciatīvai – Latvijas oficiālajai Facebook lapai latviešu valodā “Kaut kas mīļš no Latvijas”, kurai aicinām sekot visus Baltā galdauta svētku dalībniekus gan Latvijā, gan ārpus tās. “Ar šo jauno Facebook lapu vēlamies savienot visus latviešus un latviešu valodu zinošos Latvijas draugus visā pasaulē vienā virtuālā asinsritē,” saka LI direktore Aiva Rozenberga.

Cerams, ka ikvienam no mums izdevās sajust 4.maija svētku garšu, stiprināt piederības sajūtu savai zemei un godināt mūsu brīvību, esot kopā ar saviem mīļajiem šaurākā vai kuplākā pulkā. Paldies visiem, kas bijām kopā un svinējām Latvijas svētkus – mūsu PAR dienu, atpūtāmies, lepojāmies ar savu novadu un valsti un par vēl vienu soli tuvinājāmies Latvijas simtgadei! Lai no mazām domām izaug lieli darbi! Lai mums visiem saulains un gaišu domu caurstrāvots Latvijas Brīvības mēnesis! 

Inta Kalniņa
Ulbrokas kultūras nama vadītāja 

Baltā galdauta svētku Stopiņu novadā fotogalerija: http://stopini.lv/lv/galerijas/balta-galdauta-svetki-stopinu-novada-2018-458