Literāri tematiskā pēcpusdiena „Ēdamās grāmatas.Books2eat”

13/12/2011

books2eat.jpg

Lasīšanas veicināšana un skolu jaunatni interesējošu grāmatu prezentācija, literatūras piedāvājums un brīvā laika izmantošanas iespējas vienaudžu vidū.