Februāris RAC ''Upeslejas''

26/02/2021


Februārī centra iekštelpās plašā apjomā ritēja remontdarbi. Praktiski katrā telpā notika darbošanās, lai novērstu defektus, kas radās ēkas siltināšanas darbu rezultātā. 

Neskatoties uz ierobežotu pārvietošanos centra telpās, apmeklētāju vajadzības nemazinājās. Turpinājām saņemt dažāda veida iesniegumus pašvaldībai. Iespēju robežās centāmies sniegt palīdzību dažādu situāciju risināšanā.  Iedzīvotāji aktīvi izmantoja centra grāmatu krājumus un iepazinās ar jaunāko presi. Īpaši pieprasīta informācija par jaunās sezonas dārza darbu uzsākšanu. Nemazinājās pieprasījums pēc veļas mazgāšanas pakalpojuma. Turpinājām čakli kopēt un printēt. Īpaši centāmies palīdzēt 6. klases skolniekiem, kuri, neskatoties uz attālinātām mācībām, centās sagatavot taustāmus materiālus pavasara diagnosticējošajiem darbiem. 

Upesleju ciema nūjotāji klusiņām, bet regulāri būs izstaigājuši tuvējā mežiņa slēptākas takas.

Pašas esam veiksmīgi pabeigušas apmācību kursu par bērnu tiesību aizsardzību. Čakli piedalījāmies ZOOM platformas sapulcēs gan starp radošajiem centriem, gan starp jaunā Ropažu novada dienas centriem. 

Noslēdzies konkurss “Ziemas stāsts fotogrāfijās”. Paldies tiem, kuri iemūžināja šīs neaizmirstamās ziemas mirkļus tik jaukās fotogrāfijās.  

Sandra Briška
RAC “Upeslejas” vadītāja