Amatā apstiprināta Stopiņu novada kultūras centra vadītāja

06/01/2020

2019. gada 11.decembrī Stopiņu novada domes sēdē pieņemts lēmums par Vitas Pinnes apstiprināšanu Stopiņu novada kultūras centra vadītājas amatā, sākot ar 2020.gada 2.janvāri (protokols nr.66, p.6.2.).

Līdz šim Vita Pinne 19 gadus strādāja Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas direktores amatā, un ar 2020.gada 2.janvāri Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolu turpmāk vadīs Žanna Stankeviča.

Vienlaicīgi tiek uzsākta Ulbrokas kultūras nama reorganizācija par Stopiņu novada kultūras centru, nodrošinot materiālo un nemateriālo vērtību nodošanu, kā arī personālresursu, atbilstoši Ulbrokas kultūras nama amatu sarakstam, pāreju Stopiņu novada pašvaldības Stopiņu novada kultūras centra rīcībā.

 

Stopiņu novada dome