Trīs novadu jaunieši pilnveidos savas zināšanas

01/08/2016

Biedrība “Nākotnes Tilts”, no šī gada 14-17.augustam, īstenos Jaunatnes politikas valsts programmas apakšsadaļas “Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos” projektu “Apzinies sevi šodien – rītdienai!”
Projektā tiks iesaistīti 15 jaunieši no Stopiņu, Ogres un Ikšķiles novadiem, un kopīgi dalīsimies labās un sliktās dzīves pieredzēs, lai varētu veikt secinājumus priekš sevis, par turpmāko dzīvi un aizdomāties par tās dažādām potenciālām uzlabošanas iespējām. 
Izmantojot neformālās izglītības metodes jaunieši atklās sevī lietas, kuras viņi paši var izmantot, lai uzlabotu savu turpmāko dzīvi, kā arī,  projekta laikā tiks veidotas radošās aktivitātes, lai atklātu sevī jaunus talantus.
    Jauniešos tiks radīta vēlme mainīt sevi, pilnveidoties un radīt sev mērķi, pēc kura tiekties un sasniegt arī pēc dalības projektā. 
    Projekta sadarbības partneri ir jaunatnes lietu speciālisti no Stopiņu, Ogres un Ikšķiles novadiem. 
    Kopā tiks pavadīts jauks laiks un neaizmirstamas dienas piedaloties šajā projektā. 

Aivis Šibajevs

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”