Sauriešu dienas centra jauniešu aktivitātes februāra mēnesī

28/02/2017

Biedrība “Patvērums Drošā māja” februāra mēnesī viesojās Stopiņu pamatskolā ar informatīvu kampaņu par cilvēktirzniecību, fiktīvām laulībām. 8. un 9. klašu jaunieši no Stopiņu pamatskolas un Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra vispirms iepazinās  ar Pretcilvēktirdzniecības informatīvajā treilerī izvietoto ekspozīciju, kas atspoguļo vairākas cilvēku tirdzniecības formas, kuras ir izplatītas Latvijā un pasaulē. Jaunieši pēc informatīvā treilera apskates tika aicināti uz lekciju, kur uzzināja visu nepieciešamo informāciju, kas ir jādara, ja tiek piedāvātas fiktīvas laulības, jo tās ir viena no izplatītākajām cilvēku tirdzniecības formām. Noslēgto fiktīvo laulību skaita ziņā dominē Īrija un Lielbritānija. Fiktīvo laulību popularitāti šajās valstīs izskaidro vairāki faktori: liberālā pieeja gan laulību reģistrācijai, gan laulības pārbaudei pēc tās noslēgšanas. Šīs valstis ir Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, bet nav Šengenas zonas valstis; tās ir salīdzinoši lielas trešo valstu izcelsmes iedzīvotāju kopienas, kuras nodrošina atbalstu fiktīvajām laulībām, piemēram, vervējot. Šie faktori mijiedarbojas ar to, ka uz šīm valstīm meklējot darba iespējas dodas Latvijas pilsones, kas labprātīgi piekrīt vai arī tiek maldinātas un piespiestas stāties laulībā ar trešās valsts pilsoņiem, tādējādi atvieglojot trešās valsts pilsoņu iekļūšanu ES un Šengenas zonā. Visvairāk vervēšana tiek izvērsta interneta vidē (skat. sadaļu - Kā notiek vervēšana? Drošā māja).


Otra no izplatītākajām cilvēktirzniecības formām ir piespiedu darbs. Būtiskākās pazīmes kā atšķirt piespiedu darbu no darba tiesisko attiecību strīdiem, ir vardarbība vai vardarbības piedraudējums personai. Piespiedu darba gadījumā persona tiek piespiesta veikt darbu vai sniegt pakalpojumus pret viņas gribu, lietojot vardarbību, draudus, viltu, kā arī, izmantojot personas atkarību no vainīgā vai bezpalīdzības stāvokli. Attiecīgi darba tiesisko attiecību strīdos nepastāv vardarbības, bet ir darba devēja un darba ņēmēja tiesiska rakstura konflikts. Jaunieši uzzināja par piespiedu darba pazīmēm, kā notiek cilvēku vervēšana un kādās iestādēs griezties, lai varētu atgriezties atpakaļ Latvijā, kas ir jāzina, pirms cilvēks dodas uz ārzemēm, kāda informācija iepriekš ir jāuzzina u.c.

Februāra mēnesī dienas centra Saurieši jaunieši devās iepazīties ar Jauniešu studiju “Bambuss”. Tikās ar brīvprātīgajiem jauniešiem no Meksikas un Francijas. Brīvprātīgie jaunieši iepazīstināja ar sevi un mūsu jaunieši pastāstīja ar ko nodarbojas ikdienā, Aleksejs izstāstīja par savu brīvprātīgo darbu Rumānijā.

Mūsu jaunieši ļoti ieinteresējās par JS “Bambuss” semināriem, kuri regulāri tiek organizēti. Par iespējām jauniešiem aktīvi darboties programmā Jaunatne darbībā ļoti daudz informācijas sniedza Līga Siliņa. Bija interesanti uzzināt par šis organizācijas aktivitātēm, kādos projektos viņi piedalās. Šajā organizācijā jauniešiem notiek ļoti daudz interesantu pasākumu, kurus organizē paši jaunieši un arī dažādu projektu ietvaros. Domāju, ka jebkurš jaunietis apmeklējot jauniešu studiju “Bambuss” atradīs priekš sevis kaut ko interesantu. 

Notika interesanta jauniešu tikšanās ar biedrības “Nākotnes tilts” koordinatoru Aivi Šibajevu un  brīvprātīgajiem  jauniešiem Kristiānu un Viktoru no Spānijas. Mūsu jaunieši  iepazīstināja ar Sauriešu ciematu, pastāstīja, kādi brīvprātīgie jaunieši ir darbojušies dienas centrā Saurieši, parādīja fotoalbūmus ar aktivitātēm, kuras organizēja bijušie brīvprātīgie jaunieši un visi patīkami pavadīja brīvo laiku. Arī bērni labprāt piebiedrojās un nodziedāja dziesmiņas un līdzdarbojās.

Aija Šibajeva, Sauriešu dienas centra vadītāja