Jaunieši darbojas kopīgā projektā

26/08/2016

No 2016. gada 14.-17 .augustam Lēdmanes novadā viesu namā “Bekas” biedrība “Nākotnes Tilts” īstenoja Jaunatnes politikas valsts programmas apakšsadaļas “Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos” projektu “Apzinies sevi šodien – rītdienai!”
    Projektā piedalījās 15 jaunieši no Stopiņu, Ikšķiles un Ogres novadiem. 
    Projekta laikā, pielietojot neformālās izglītības metodes, jaunieši veica dažādus uzdevumus, kuru laikā apzinājās sevi un savas spējas, kuras piemīt uz doto brīdi, un iedziļinājās dažādās sociālajās grupās un problēmās. 
Otrs svarīgākais uzdevums projektā bija - izprast un apzināties savas vēlmes un intereses nākotnē, spējas, kuras piemīt tagad, un kuras noderēs nākotnē, lai sevi pilnveidotu, attīstītu un spētu pilnvērtīgi tās pielietot dzīvē.
Projekta laikā jaunieši veica arī radošās darbības, veidojot priekš sevis vai kādam citam zināmam cilvēkam sapņu ķērājus, bildes uz koka, un izveidoja savus unikālos t-kreklus ar sev tīkamu zīmējumu. 
Paldies dalībniekiem par aktīvu dalību projektā un pateicība Ikšķiles, Ogres un Stopiņu novadu jaunatnes lietu speciālistiem par atbalstu projekta attīstībā, un Factory No1, par kokmateriālu nodrošinājumu radošajai darbnīcai “Bildes uz koka”.

Aivis Šibajevs

 

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”