VIDEO: Ulbrokas vidusskolas pieredze attālinātā mācību procesa organizēšanā

17/03/2021

Tūlīt jau kalendārā varēs atzīmēt datumu, kad jau gadu, ar nelielu pārtraukumu vasarā,  rudenī, mēs mācāmies attālināti. Atskatoties uz to, var teikt, ka pa šo laiku ir izmainījusies visa izglītības sistēma. Kas tad ir mūsu Ulbrokas vidusskolas veiksmes stāsts attālinātā mācību darba laikā? Vienā vārdā to varētu raksturot ar vārdu “atbalsts”. Šobrīd vairs īpaši negribas runāt par kompetenču pieeju izglītībā, par mācību saturu, bet priekšplānā izvirzās tieši atbalsts, kas šajā laikā mums ik vienam ir ļoti nepieciešams. ReTV sagatavotajā videosižetā Ulbrokas vidusskolas direktora vietnieces dalās pieredzē attālinātā mācību procesa organizēšanā, un kā saglabāt ilggadējās vidusskolas tradīcijas šajā laikā: https://www.youtube.com/watch?v=J0pyK5qcoZ0

Visnozīmīgākais atbalsts ir mūsu skolotāji, kuri gada laikā praktiski ir ieguvuši jaunu kvalifikāciju. Šobrīd nepieciešamās prasmes un zināšanas nevienam nav mācītas augstskolas solā – tās ir digitālās prasmes, pilnīgi jauna pieeja komunikācijā, sadarbībā, ir pilnīgi mainījies skolotāja dienas darba ritms, kuru skolotāji ir pieņēmuši, bet pierast pie tā vēl joprojām ir ļoti grūti. Ļoti augstu vērtējams ir skolotāju ikdienas savstarpējais atbalsts – gan individuālais, kad vienkārši vari piezvanīt kolēģim un izkratīt sirdi, just atbalstu un to sajūtu, ka neesi viens ar savām problēmām. Tas ļauj nepadoties mirkļa emocijām un nākamajā dienā jau būt gatavam vadīt pat līdz 7-8 tiešsaistes stundām dienā, saņemt simtiem skolēnu darbu, atbildēt uz vēstulēm, izlabot darbus un vēl atcerēties par savu ģimeni… Protams, tas ir arī skolotāju savstarpējais metodiskais atbalsts metodiskajās komisijās, kur tiek pārrunātas aktualitātes mācību jomās un notiek nepārtraukta dalīšanās pieredzē. Turklāt, dalīšanās pieredzē notiek bez pamudinājuma – tā ir kļuvusi par mūsu ikdienas sastāvdaļu un nepieciešamību. Skolā ir izveidota  metodiskā platforma, kurā skolotāji ievieto to vērtīgāko, ar ko vēlas dalīties. Skolotāju milzīgais nopelns ir arī tas, ka mūsu skolas 971 skolēns spēj mācīties vienotā digitālajā platformā, piedalīties  tiešsaistes stundās – jā… arī mazie pirmklasnieki visi ir apguvuši prasmes strādāt tiešsaistes stundās un tas ir milzīgs skolotāju nopelns. Šis darbs no skolotājiem prasa lielus resursus. Te neiet runa par materiālajiem resursiem. Nav noslēpums, ka daudzi skolotāji ir tik tiešām uz izdegšanas robežas, tāpēc skolā domājam arī par atbalstu viņiem – ir notikusi skolotājiem supervīzijas nodarbība kopā ar psihologu, esam tikušies neformālā gaisotnē tiešsaistē, lai parunātu vienkārši par modi, pavasari, divas reizes nedēļā skolotāji mūsu sporta skolotāju vadībā var atgūt fiziskos spēkus, kopā vingrojot.

Īpaša mūsu skolas pievienotā vērtība ir mūsu atbalsta komanda – pedagogu palīgi, psihologi, sociālie un speciālie pedagogi, logopēdi, kas roku rokā strādā ar skolotājiem, palīdzot bērniem, kuriem nepieciešams kāda konkrēta atbalsta speciālista palīdzība, kā arī bērniem, kuriem nav tik labi attīstījušās pašvaldības prasmes. Tas ir gan individuālais, gan grupu darbs tiešsaistēs, gan darbs kopā ar skolotāju mācību stundā. Atbalsts bērniem tiek sniegts arī pēc mācību stundām, jo bērni, tā pat kā skolotāji, šajā attālinātajā laikā atrodas paaugstinātas spriedzes apstākļos. Tāpēc visiem skolēniem rīts sākas ar kopīgu vingrošanu, mazajiem bērniem 1.-4.klašu skolēniem tiek katru rītu organizēta tikšanās pirms mācību stundām ar klases audzinātāju, pēc stundām bērni var apgūt vadīt savas emocijas “Miera pusstundiņās”, relaksācijas nodarbībās sadarbībā ar sociālajiem pedagogiem, psihologiem. Atbalsta komanda sniedz atbalstu arī vecākiem, organizējot izglītojošas lekcijas.

Jā un mūsu lielais atbalsts – skolēni… Šajā attālinātajā laikā katra skolēna sniegtā atgriezeniskā saikne skolotājam ir divtik vērta nekā klātienes mācībās, jo tas nenāk tik viegli. Tāpēc skolotājam katrs laikā iesūtītais darbs, katra atbilde tiešsaistes stundā bez īpaša pamudinājuma, katra korekti uzrakstītā skolēna vēstulīte ir ļoti liels atbalsts, lai skolotājs varētu kvalitatīvi vadīt mācību darbu.
Un vecāki, bez kuru atbalsta, pacietības, iecietības, mācību darbs vienkārši nenotiktu, jo viņi šobrīd ir mūsu – skolotāju ēnas ekrāna otrā pusē. 

Skolas vadības atbalsts – kura ir spējusi nodrošināt attālinātajās mācībās to stabilo drošības rāmi, kur drošs savā profesionalitātē jūtas skolotājs, pārliecināts par savām spējām - skolēns un droši uzticas mums vecāki.  Tā ir vienotas digitālās platformas izveide attālinātajās mācībās; tā ir vienotas komunikācijas pieejas izveide ar skolēniem, vecākiem; skaidri uzstādījumi, kā strādāt e-klases vidē – kur, kas, kā, kad jāieraksta, jāaizpilda, lai informācija būtu strukturēta – izprotama visām iesaistītajām pusēm – gan skolēniem, gan vecākiem, gan skolotājam pašam būtu vieglāk orientēties informācijas jūrā; tā ir mācību procesa organizācija, nodrošinot pēc iespējas visām klasēm bloka stundas; tas ir metodiskais atbalsts un, protams, nereti “ātrās palīdzības” atbalsts, kad nekavējoties jāreaģē uz valdības neprognozējamiem konkrētā brīža lēmumiem, kad jārod ātrs risinājums mūsu darba sadzīvē radušām problēmām, kas jārisina tūlīt un tagad…

Un tā mēs strādājam kā vienota liela saime ar tādu izjūtu, ka šis attālinātais laiks mūs tomēr tuvina un ar lielāko nepacietību gaidām to mirkli, kad varēsim viens otru apskaut, kad varēsim sajust patiesās emocijas no skolēniem, kolēģiem.

Iveta Siliņa
Ulbrokas vidusskolas direktora vietniece