Upesleju pamatskolā tupinās skolēnu uzņemšana 1.-3.klasē

15/05/2020

Ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī ar mērķi ierobežot koronavīrusa Covid-19 izplatīšanos, skolas lietvedība ārkārtas situācijas laikā klātienē apmeklētājiem ir slēgta.

Bērnu pieteikšana uzņemšanai 2020./2021. mācību gada 1.-3. klasē tiek turpināta elektroniski, uzrakstot uzņemšanas iesniegumu un nosūtot to elektroniski parakstītu uz skolas e-pastu: skola@upeslejuskola.lv. Saskaņā ar Ministru Kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 prasībām, elektroniski iesniegtu iesniegumu var uzskatīt par derīgu, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniegumi bērnu uzņemšanai 2020./2021.mācību gada 1. klasē tiek pieņemti līdz š.g. 31.maijam.

Ārkārtas gadījumos, ja bērna likumiskajam pārstāvim nav pieejams elektroniskais paraksts, uzņemšanas iesniegumu var nosūtīt pa pastu uz adresi: Upesleju pamatskola, Upeslejas, Stopiņu novads, LV-2118, vai elektroniski skolas e-pastā: skola@upeslejuskola.lv ar nosacījumu, ka likumiskais pārstāvis iesniegto uzņemšanas iesniegumu parakstīs ar personīgo parakstu lietvedībā klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) sākot no dienas, kad tiks atcelta ārkārtējās situācijas izsludināšana valstī, bet ne vēlāk kā līdz š.g. 19. jūnijam.

IESNIEGUMA VEIDLAPA PIEEJAMA ŠEIT

Par skolu: https://www.upeslejuskola.lv/

 

Upesleju pamatskolas administrācija