• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Izglītība
  • /
  • Upesleju pamatskolā 2020./2021.mācību gadā uzņems skolēnus vispārējās izglītības programmās no 1.klases līdz 3.klasei

Upesleju pamatskolā 2020./2021.mācību gadā uzņems skolēnus vispārējās izglītības programmās no 1.klases līdz 3.klasei

12/02/2020

2020.gadā notiek Upesleju pamatskolas reorganizācija un 22. janvāra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu Upesleju pamatskolā (pēc 15.07.2020. nosaukums “Upesleju sākumskola”) 2020./2021.mācību gadā uzņemt skolēnus vispārējās izglītības programmās no 1.klases līdz 3.klasei, nosakot, ka uzņemšana sākumskolā 2020./2021.mācību gadam sākas jau no 2020.gada marta, atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 5/17 “Kārtība bērnu uzņemšanai pirmajā klasē Stopiņu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”.

Jau iepriekš informējām, ka Upesleju pamatskolā ir uzsākts skolas reorganizācijas process, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos - valsts ar 2020.gada 1.septembri pārtrauks finansēt internātskolas-rehabilitācijas centrus un to darbība tiek izbeigta.

Reorganizācija paredz nosaukuma maiņu sākot no 15.07.2020., un skolas tipa un veida maiņu no speciālās pamatskolas uz vispārizglītojošo sākumskolu ar 15.07.2020. 

Līdz ar to, ar 2020./2021.mācību gada 1.septembri Stopiņu novadā darbu uzsāks vispārizglītojošā izglītības iestāde - Upesleju sākumskola, kurā tiks uzņemti bērni 1.-3. klasē, ar tālāku redzējumu skolai attīstīties arī kā spēcīgai un kvalitatīvai pamatskolai, internāts tiks slēgts līdz ar 2019./2020.mācību gada noslēgumu. Upesleju sākumskolā līdz jaunā mācību gada sākumam tiks veikti nepieciešamie remontdarbi un iekārtotas klases atbilstoši kompetenču izglītības pieejai, kas radīs iespēju novada bērniem iegūt kvalitatīvu izglītību tuvu dzīvesvietai.

Pieteikšanās uzņemšanai 1.klasē visās Stopiņu novada vispārizglītojošās skolās, tai skaitā Upesleju pamatskolā, tiek uzsākta marta pirmajā darba dienā un tiek pabeigta līdz maija pēdējai darba dienai. 

Iesniegumu var iesniegt klātienē attiecīgās izglītības iestādes lietvedībā darba dienās, darba laikā vai elektroniski, nosūtot uz izglītības iestādes norādīto e-pasta adresi: Upesleju pamatskolas elektroniskās pieteikšanās e-pasts: skola@upeslejuskola.lv

Ja vecāks izvēlas iesniegumu iesniegt elektroniski, tad tam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu.

Uz Upesleju pamatskolu tiks nodrošināti arī skolēnu pārvadājumi, tāpat, kā Ulbrokas vidusskolas un Stopiņu pamatskolas skolēniem.

Aicinām vecākus apsvērt bērnu izglītības iespējas Stopiņu novada vispārizglītojošās skolās.

 

Stopiņu novada dome