Ulbrokas vidusskola piedāvā skolēniem trīs izvēles virzienus mācībām vidusskolā

06/05/2021

Ulbrokas vidusskola piedāvā trīs virzienus vidējās izglītības iegūšanai, lai varētu mācīties atbilstoši savām interesēm un nākotnes plāniem. Aicinām ieskatīties, novērtēt iespējas, izvēlēties virzienu un pieteikties iestājpārbaudījumam!

Eksaktais virziens I 

Eksaktais virziens II  

Humanitārais virziens 

Pieteikšanās iestājeksāmeniem ŠEIT.