Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un skolotāja viesojās Latvijas Radio 1

01/10/2019

Atsaucoties Latvijas Radio 1 uzaicinājumam, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas teorētisko priekšmetu skolotāja Žanna Stankeviča kopā ar mūzikas nodaļas 5.klases audzēknēm Loretu Vaivodi un Katerīnu Rusku viesojās radio raidījumā “Ģimenes studija”, kurā sniedza interviju, pastāstot par solfedžo stundās pielietotajām mācību metodēm – galda spēlēm. Pēc intervijas Radio darbinieki laipni izrādīja Radio mājas dažādās studijas, kurās varēja sastapt dažas Latvijā atpazīstamas personības. Paldies par laipno uzņemšanu Radio darbiniekiem un klausāmies raidījumu 8.oktobrī plkst. 14.05. Bet, ja nesanāk noklausīties tiešraidi, tad varēs atrast arī raidījumu arhīvos.

Fotogalerija: http://www.umms.lv/iesakam/umms-latvijas-radio1/

UMMS teorētisko priekšmetu skolotāja
Žanna Stankeviča