Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā 2020./2021. mācību gadu noslēdzot

02/06/2021

Sarežģīts, darba pilns, panākumiem bagāts -  tāds ir bijis šis mācību gads mūsu skolā. UMMS pedagogiem, audzēkņiem un vecākiem nav bijuši neiespējami darbi šajā gadā!  Ar visu esam tikuši veiksmīgi galā un pat vairāk- ar prieku un lepnumu varam atskatīties uz paveikto! Tik daudz ir izdarīts! 

Visu gadu skolotāji ir strādājuši pie tā, lai sekmīgi īstenotu profesionālās ievirzes izglītības programmas attālinātajā mācību modelī. Ir izstrādāti jauni metodiskie materiāli, atrastas veiksmīgākās pieejas un mācību metodes, nenogurstoša komunikācija ar audzēkņiem gan mācot, gan motivējot, iedrošinot un uzmundrinot. 

Šogad iegūtas 18 godalgotas vietas dažādos konkursos, lielākoties Starptautiskos konkursos. Un pat tagad, kad mācību gads jau noslēdzies, ir audzēkņi, kuri turpina ņemt dalību konkursos, un ir audzēkņi, kuri vēl gaida savus konkursa rezultātus. Konkursi norisinājās nu jau ierastajā- attālinātajā procesā. Dalība šajos konkursos ir bijusi liela atbildība pašiem audzēkņiem un vecākiem, jo viņiem bija jādomā ne vien par to, kā labi nospēlēt bez skolotāja klātbūtnes, bet arī par tehnisko nodrošinājumu- skaņas kvalitāti, apkārtējo fonu. Pedagogiem bija jāuzticas gan audzēkņiem, gan vecākiem, gatavojot video ierakstus. Milzīgs ieguldītais darbs no visām trim sadarbības pusēm- skolotāji, audzēkņi, vecāki! Šajā laikā savstarpējai sadarbībai ir vislielākā loma un nozīme, lai kopā nonāktu pie sasniedzamā rezultāta. Milzīgs paldies ik katram pedagogam, audzēknim un vecākiem par ieguldīto darbu! 

Saglabājām arī mūsu skolas tradicionālos koncertus- Ziemassvētku koncertu, mācību gada noslēguma koncertu “Tādi esam”,  Valsts svētku koncertu. Rīkojām Mākslas nodaļas virtuālās izstādes. Koncertus un izstādes var redzēt skolas mājas lapā www.umms.lv . Organizējām IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursu Flautas spēles audzēkņiem, kurā piedalījās 35 dalībnieki no dažādām Latvijas Mūzikas un mākslas skolām.

Šī gada lielākais lepnums ir  Mūzikas nodaļas 7. Flautas klases audzēknes Anetes Duntavas un skolotājas Dainas Treimanes iegūtais Kultūras ministrijas apbalvojums, kas nopelnīts par labiem panākumiem Kārļa Štrāla XX Starptautiskajākonkursā “Jaunais flautists”!

 Nodrošinot kvalitatīvu attālināto mācību procesu, Skola ir iegādājusies nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai varētu veikt instrumentālistiem pavadījumu ierakstus. Šī mazā ierakstu studija ir bijis ilgstošs sapnis, un pandēmijas rezultātā mēs šo sapni realizējām ātrāk, nekā to būtu veikuši pie normāliem apstākļiem. Pedagogi atzinīgi novērtēja studijas lietderību, un jau “kaļ plānus” turpmākam pielietojumam, kas paver plašas iespējas mācību metožu pilnveidošanai un radošajai darbībai arī klātienes mācību procesā. Paldies skolotājam Kasparam Stankevičam, kurš ieguldījis lielu un laikietilpīgu darbu, strādājot pie pavadījumu skaņu apstrādes! 

Esam iegādājušies arī otrā mūzikas teorijas klasē interaktīvo ekrānu, tādejādi abās mūzikas teorijas klasēs ir nodrošināts mūsdienīgs tehniskais aprīkojums, lai audzēkņiem mūzikas teorijas mācību stundas būtu daudz interesantākas un saistošākas, atbilstoši 21. gadsimta tehnoloģiju iespējām. 

  Liels paldies Stopiņu novada pašvaldībai, ar kuras atbalstu mēs varam īstenot savas vajadzības! 

29. maijā mūsu skolā norisinājās brīnišķīgs pasākums- 2020./2021.m.g. Izlaidums! Šogad skolu absolvēja 27 talantīgi audzēkņi, kuri paveica milzu darbu, lai ļoti labi, teicami un pat izcili nokārtotu noslēguma eksāmenus. Priecē, ka daļa no absolventiem plāno turpināt mācības profesionālajā augstākās izglītības pakāpē. Vēlam visiem absolventiem sasniegt savus mērķus! Paldies pedagogiem, kuri darīja visu iespējami neiespējamo, lai audzēkņi sagatavotos saviem noslēguma pārbaudījumiem. Mākslas nodaļas audzēkņu noslēguma darbu izstāde ir apskatāma UMMS izstāžu zālē. Laipni lūdzam visus interesentus to aplūkot!

Mācību gada beigās tika veikta vecāku aptauja, lai skola varētu izvērtēt savu darbu šajā mācību gadā. Aptaujas rezultāti norāda uz to, ka procentuāli lielākā daļa vecāku atzinīgi novērtē mūsu skolas darbu attālinātajā mācību modelī, izsakot komentāros pateicību pedagogiem par ieguldīto darbu. Tomēr arī vecāki, tāpat kā pedagogi atzīst, ka psiholoģiski šis ir bijis grūts laiks un klātienes mācības,  dzīvo komunikāciju, enerģijas apmaiņu nevar aizstāt nekas. 

Sajūtās ļoti garais mācību gads ir noslēdzies! No sirds vēlos pateikties visiem, visiem- pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, savai vadības komandai, audzēkņiem un vecākiem par ieguldīto, milzīgo darbu! Paldies par sadarbību un savstarpēji sniegto atbalstu! Paldies par labiem vārdiem, ko sakām viens otram, lai uzmundrinātu, pateiktos un iedvesmotu! 

Vēlu visiem skaistu, garu vasaru, godam pelnīto atpūtu un tiekamies jau 2021./2022.mācību gadā! 

Žanna Stankeviča
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas direktore