Stopiņu novada pirmsskolas pedagogu metodiskā diena

10/04/2014

Pirmsskolas pedagogu tikšanos organizēja un finansiāli atbalstīja Stopiņu novada Dome, dalībniekus uzņēma Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs. Visi trīsdesmit pieci pedagogi, kuri bija pieteikušies piedalīties šajā pieredzes iegūšanas un apmaiņas dienā, jutās gaidīti un aprūpēti. Mūs priecēja skolas pirmsskolas bērnu ansamblis un solistes, bija padomāts par ērtām telpām nodarbībām un garās dienas uzmundrinājumu - kafijas un pusdienu pauzēm. Īpaši gandarīti jūtamies par to, ka metodiskajā dienā piedalījās visi Stopiņu novada pirmsskolas grupu pārstāvji - gan PII „Pienenīte”, gan privāto PII „Draugi” un „Karlson”, gan Stopiņu pamatskolas un Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pirmsskolas pedagogi.

Kursu programma tika saskaņota Pierīgas IKSP pārvaldē un dienas beigās pedagogi saņēma apliecības  par A programmas kursa noklausīšanos. Pedagogi, izvērtējot kursu programmu, īpaši uzteica Aigas Jankevicas - Jelgavas Iekļaujošās izglītības atbalsta centra psiholoģes, lekciju par bērnu saskarsmes prasmju veicināšanu un pirmsskolas pedagoga rīcību konfliktsituācijās. Pedagogi saņēma metodisko materiālu - „Zelta likumi pirmsskolā”  un apstiprināja sen zināmo patiesību - labāk līdz konfliktsituācijām nemaz nenonākt, bet prast risināt problēmas sarunu ceļā.

Pedagogiem ļoti noderīga bija Māras Teikas - Jelgavas PII „Kamolītis” pirmsskolas skolotājas un vadītājas vietnieces izglītības jomā, nodarbība, kuras laikā tika iegūtas praktiskas zināšanas vingrinājumiem runas un valodas traucējumu profilaksei un apzinātas runas veidošanai pirmsskolas grupā. Savukārt Sarmītes Jomas, Jelgavas izglītības pārvaldes galvenās speciālistes pirmsskolas izglītības jautājumos, lekcijā tika aplūkoti pirmsskolas vecuma bērnu  valodas darbības veidi un to nozīme rakstīt un lasīt prasmes pamatu apguvē. 

Analizējot kursu programmu no pedagogiem saņēmām atzinīgu novērtējumu un ieteikumus turpmākajam darbam - noteikti turpināt organizēt šādu pedagoģiskās pieredzes iegūšanas pasākumu arī nākošgad un pievērsties 3-5 gadus vecu bērnu apmācības un audzināšanas problēmām. Tika izteikts priekšlikums Stopiņu novada pedagogiem doties pieredzes apmaiņā uz kādu no tuvāko novadu, piemēram, Jelgavas PII.

Metodiskās dienas noslēgumā iestādes vienojās, ka vides spēle „Esmu vesels es un drošs”  ceļos pa Stopiņu novada izglītības iestādēm, lai to varētu izspēlēt visi bērni un tādā veidā nostiprinātu savas zināšanas par veselīgu dzīvesveidu un drošību dažādās dzīves situācijās.

Paldies visiem, kuri piedalījās - par dzīvesprieku un zināšanām atvērto noskaņojumu! Paldies dienas organizatoriem - Vijai Tomiņai un Irēnai Frankovičai, kā arī lektoriem un metodiskās dienas dalībniekiem. Tikai kopā mums izdodas darīt interesantus un vajadzīgus darbus!

V.Paulāne, priekšsēdētāja vietniece

DSC_4344.JPG

DSC_4347.JPG

DSC_4349.JPG

DSC_4352.JPG

DSC_4366.JPG

DSC_4368.JPG