Stopiņu novada domē tikās izglītības iestāžu vadītāji

19/12/2019

18.decembrī Stopiņu novada domē notika pašvaldības izglītības iestāžu direktoru tikšanās ar domes priekšsēdētāju Vitu Paulāni un izglītības darba speciālisti Viju Tomiņu.   

Sanāksmē tika izskatīti aktuālie jautājumi par izmaiņām bērnu uzņemšanai vispārējās un pirmsskolas izglītības iestādēs, lai pašvaldības izglītības iestāžu īstenotajās programmās varētu uzņemt bērnus ar speciālām vajadzībām un tiktu ievēroti MK noteikumi Nr.556. Tika pārrunātas problēmas un to iespējamie risinājumi, kuri varētu rasties, novada izglītības iestādēs strādājot ar izglītojamiem, kuriem nav pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma, bet kuriem konstatētas attīstības vai mācīšanās grūtības. Sanāksmē direktori vienojās par izglītības iestāžu atbalsta speciālistu sadarbības iespējām, lai varētu nodrošināt atbalsta sniegšanu izglītojamam uz vietas, katrā iestādē.

Tikšanās laikā tika izskatīts jautājums par plānoto Upesleju pamatskolas reorganizāciju, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos -  valsts ar 2020.gada 1.septembri pārtrauks  finansēt internātskolas-rehabilitācijas centrus. Janvāra mēnesī tiek plānots pieņemt domes lēmumu par turpmāko izglītības iestādes darbību un attīstību. Tika diskutēts par lēmuma projektu, ka ar nākamo, 2020./2021.mācību gada 1.setembri Stopiņu novadā darbu uzsāks vispārizglītojošā izglītības iestāde - Upesleju sākumskola, kurā uzņemsim bērnus 1.-3. klasē, ar tālāku redzējumu skolai attīstīties arī kā spēcīgai un kvalitatīvai pamatskolai, internāts tiks slēgts. Upesleju sākumskolā līdz jaunā mācību gada sākumam tiks veikti nepieciešamie remontdarbi un iekārtotas klases atbilstoši kompetenču izglītības pieejai, kas radīs arī iespēju novada bērniem iegūt kvalitatīvu izglītību tuvu dzīvesvietai. Tika apspriesti daudzi ar skolas reorganizāciju saistīti organizatoriskie un saimnieciskie jautājumi. Noslēgumā vēlējām veiksmīgu un uz attīstību un labu sadarbību vērstu nākamo gadu mums visiem!

V.Tomiņa
Izglītības darba speciāliste