• Sākums
  • /
  • JAUNUMI
  • /
  • Izglītība
  • /
  • Sākusies skolēnu pieteikšana 1.klasēs Stopiņu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

Sākusies skolēnu pieteikšana 1.klasēs Stopiņu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

03/03/2020

Pieteikšanās uzņemšanai 1.klasē Stopiņu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs tiek uzsākta marta pirmajā darba dienā un tiek pabeigta līdz maija pēdējai darba dienai. 

1.klasē bērnus var pieteikt šādās pašvaldības izglītības iestādēs:

Iesniegumu var iesniegt klātienē attiecīgās Izglītības iestādes lietvedībā darba dienās, darba laikā, vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, nosūtot uz Izglītības iestādes norādīto e-pasta adresi.

Bērnu uzņemšana 1.klasē notiek saskaņā ar 25.01.2017. Stopiņu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem nr.5/17 “Kārtība bērnu uzņemšanai pirmajā klasē Stopiņu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”

 

Stopiņu novada dome